Bu hafta gündemdekiler

İlgili İçerikler

Fatih Projesi’ne İTÜ Desteği

itu_globaltechmagazineMEB’in eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği Fatih Projesinin teknik danışmanlık ve ar-ge faaliyetlerine artık İTÜ destek verecek. Konuya ilişkin protokol İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Dinçer Ateş tarafından imzalanacak.

İTÜ ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) arasında “İleri Teknoloji ve Fatih Projesi İşbirliği Protokolü” imzalanacak. 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 11.00’de İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Rektörlük Binasında gerçekleştirilecek imza törenine, YEĞİTEK Genel Müdürü Dinçer Ateş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha ile MEB ve İTÜ mensupları katılacak.

İşbirliği sayesinde, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla geliştirilen Fatih Projesi kapsamında İTÜ Bilişim Enstitüsü, teknik danışmanlık, eğitim ve ar-ge faaliyetlerini yürütecek. İTÜ projenin şu aşamalarında destek sunacak:

-Yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi, içeriklerin sunulduğu portalların kullanışlılık testlerinin yapılması

-Bilgi güvenliği kapsamında kurum personeline sunulacak eğitimlerin hazırlanması ve personel eğitimlerinin verilmesi

-Yapılacak alımlara yönelik teknik şartnamelerin oluşturulması, ara denetimlerin yapılması, ekspertiz, muayene ve kabul işlemleri, etki analizleri, kalite testlerinin yapılması ve bilimsel raporların hazırlanması

-Teknik destek sağlanması, zafiyet ve sızma testlerinin yapılması ve gerekli önlemler konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması

Teknoloji Makaleleri