Ana Sayfa Haberler BSA Küresel Yazılım Araştırmasına göre Türkiye Bulut Bilişim Politikalarında geriledi

BSA Küresel Yazılım Araştırmasına göre Türkiye Bulut Bilişim Politikalarında geriledi

BSA Globaltechmagazine
BSA | The Software Alliance tarafından dünya üzerinde var olan bulut politikalarının değerlendirildiği kapsamlı araştırmada, Türkiye 24 öncü BT ekonomisi arasında 19. Sıraya yerleşti. 2013 senesinde sahip olduğu 18. sıra ile karşılaştırıldığında bu durum Türkiye’de bulut bilişimi ile ilgili yasal ve düzenleyici çerçevenin, bulut inovasyonunu kısıtladığına işaret ediyor.

Dünyanın BT pazarlarının %80’ini elinde bulunduran 24 ülkenin bulut bilişime olan yatkınlığını derecelendiren 2016 BSA Küresel Bulut Bilişim Karnesi’nde her ülke yedi temel politik alanda güçlü ve zayıf yönleri açısından sıralandırılıyor.

Bulut bilişim genç yenilikçi şirketler, bireysel tüketiciler, hükümetler veya küçük işletmeler dahil olmak üzere herkesin teknolojiye maliyet olarak etkin biçimde hızlı ve etkili yoldan erişebilmesini sağlarken kullanıcılara benzersiz iletişim, üretkenlik ve rekabet gücünün kapılarını açmaktadır.

2016 yılı sonuçları neredeyse tüm ülkelerin BSA’nın 2013’te yayınlanan bir önceki karnesinden bu yana politik çerçevelerinde sağlıklı gelişim kaydettiklerini gösteriyor. Bununla birlikte yüksek, orta ve alt düzeyde başarı gösteren ülkeler arasındaki fark açılırken, orta başarı grubundakilerde bir değişiklik olmadığı, buna karşı yüksek başarı grubundakilerin ise politik çerçevelerini geliştirmeye devam ettikleri gözleniyor.

BSA | The Software Alliance Başkan ve CEO’su Victoria Espinel, “Türkiye’nin bulut inovasyonunun önünü tıkayan korumacı bulut bilişim politikaları üretmesi endişe verici. Dünya üzerindeki firmalar yürüttükleri politikaların küresel bulut pazarını etkilediğinin farkında olmalı. Bu rapor küresel çerçevede buluttan faydalanmayı sağlamak için birlikte çalışan hükümetler için bir uyarı işaretidir,” dedi.

Genel sıralama açısından bakıldığında, en büyük gelişimi Güney Afrika (6 basamak yükseldi) ve Kanada (beş basamak yükseldi) kaydetti.

Sıralamada en üst beş sırada yer alan ülkeler ise Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada ve Fransa.

Özellikle, sıralamada geri kalmış olan üç ülke Tayland, Brezilya ve Vietnam önemli ve istikrarlı kazanımlar elde etmeyi sürdürüyor ve orta seviyede yer alan ülkelerle aralarındaki farkı kapatıyorlar. Öte yandan Dünyanın önde gelen BT pazarları mütevazi kazanımlar sonucu durağan görünüm sergilediler.

Bunların yanı sıra, negatif eğilimler de ortaya çıktı. Örneğin, az sayıda ülke serbest ticareti veya bulut bilişim politikalarını teşvik eden politikaları destekledi. Özellikle, Rusya ve Çin bulut bilişim hizmeti sunucularının verileri yeterli derecede sınır ötesine taşıma imkanlarını kısıtlayarak bulut bilişimi engelleyen yeni politikalar dayattılar.