Ana Sayfa Haberler Red Hat 2017 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Red Hat 2017 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

red hat globaltechmagazineDünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc. 2017 mali yılının 30 Kasım 2016’da sona eren üçüncü mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu.

Üçüncü çeyreği değerlendiren Red Hat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst, “Gitgide daha çok sayıda kurumsal müşteri ve hizmet sağlayıcı, kritik uygulamalarının yaşam döngülerini geliştirmek, kurmak ve yönetebilmek için hibrit bulut stratejilerini tercih ediyor. Red Hat ise tam da bu ihtiyacı karşılamaya hazır bir noktada yer alıyor. Bir bütün olarak baktığımızda, kurum içinde ya da genel bulut üzerinde Red Hat’in buluta yönelik teknolojilerini kullanan müşteriler, henüz kullanmaya başlamamış müşterilere oranla  daha az harcama yapıyor.”

Red Hat’te CFO değişikliği

Red Hat Başkan Yardımcısı, Faaliyetler ve Mali İşler Müdürü Frank Calderoni, 2017 yılının ocak ayı sonlarından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını ve bir başka şirkette yönetim kurulu başkanlığı (CEO) görevini kabul ettiğini bildirdi. Calderoni, resmi olarak ayrılana dek bu süreçte Red Hat’e geçici olarak destek vermeye devam edeceğini de belirtti. Başkan ve CEO Jim Whitehurst Red Hat yönetim kurulu ile alınan karar uyarınca Calderoni’nin istifasının ardından, Finans ve Muhasebeden sorumlu  Başkan Yardımcısı Eric Shander’ın CFO olarak bu görevi kalıcı olarak yürütmesi yolunda plan yaptıklarını açıkladı.

Jim Whitehurst, “Bugüne dek Red Hat’e verdiği katkılar  ve şirketimizin yararlanacağı zengin iş fırsatlarının hazırlanma sürecinde gösterdiği destek için Frank’e içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Frank Calderoni ise “Bana, Red Hat ekibinin bir parçası olma fırsatı veren dünya genelindeki tüm iş arkadaşlarıma teşekkür ederim” diyerek şöyle devam etti: “Kurmayı başardığımız liderlik ekibiyle ne kadar gurur duysam azdır. Şirketin sürekli büyümesini sağlayan, güçlü bir operasyonel ve finansal temel kurmayı başardık. Red Hat sıradışı bir şirkettir ve BT sektöründe  yaşanan geniş kapsamlı dönüşüme destek verme kabiliyetine sahip şirketler arasında çok iyi bir yere sahiptir.”

Gelir: Üçüncü çeyrek için toplam gelir 615 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşirken, Amerikan doları bazında yıldan yıla yüzde 18, sabit kur bazında da yüzde 17’lik bir artış yaşandı. Üçüncü çeyrek için abonelik geliri 543 milyon dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla Amerikan doları bazında yüzde 19, sabit kur ölçümüyle yüzde 18 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 88’ini abonelik gelirleri oluşturdu.

Abonelik gelirlerinde patlama: Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 431 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerikan doları bazında olarak yüzde 16, sabit para kur bazındaysa yüzde 14 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 112 milyon dolara ulaşarak, Amerikan doları olarak yüzde 33, sabit kura göre yüzde 32 yükseldi.

Faaliyet Geliri: Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak, 81 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artarak 143 milyon dolar oldu. İkinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 13,1, GAAP-dışı faaliyet marjı ise  yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.

Net Gelir: Üçüncü çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 68 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,37 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 47 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,25 dolar olmuştu. 2017 mali yılının  üçüncü çeyreğinde GAAP net gelir 6 milyon dolar, seyreltilmiş hisse bazında  elde edilen kazanç ise yaklaşık 0,03 dolar olarak gerçekleşti (2017 mali yılının ilk çeyreğinde kullanılan Muhasebe Standartları Güncellemesi “ASU 2016-09” uyarınca).

Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, 111 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,61 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 89 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,48 dolar olmuştu. GAAP dışı seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil işlemlerimizle dengelenmektedir.

Nakit: Üçüncü çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalışla 136 milyon dolar oldu. Toplam nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımlar 30 Kasım 2016 itibariyle, üçüncü çeyrekte adi hisse senedi piyasasından yapılan yaklaşık 125 milyon dolarlık 1,6 milyon hisse civarındaki hisse geri alımı sonrası 2 milyar dolar oldu. 30 Kasım 2016 itibariyle, mevcut hisse geri alımı onayı kapsamındaki kalan bakiye 775 milyon dolar oldu.

Ertelenmiş Gelir: Üçüncü çeyrek sonunda şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 15’lik artışla 1,7 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin pozitif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 9 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 olacaktı.

Görünüm: Red Hat’in mevcut ticari şartlar ve döviz kurlarındaki en son açıklanan 21 Eylül 2016 tarihli finansal raporundan bu yana yaşanan düşüş dikkate alınmıştır. Bütün yıl için:

  • Gelirin 2.397 milyar dolardan 2.405 milyar dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 13,5, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23 olması bekleniyor.
  • Hisse başına (EPS) tamamen seyreltilmiş GAAP kazançlarının hisse başına yaklaşık 1,33 dolar olması beklenmektedir. Hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP harici kazançların ise hisse başına 2,27 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; çeyrek dönem başına 1 milyondan 2 milyon dolarlık diğer gelirlere, yıllık yüzde 27 fiili vergi oranına ve piyasada dolaşan 183 milyon dolarlık tamamen seyreltilmiş hisseye işaret etmektedir.
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı aralığında beklenti 770 milyon dolardan 785 milyon dolara yükselmiştir.

Dördüncü çeyrek için:

  • Gelir görünümünün 614 milyon dolardan 622 milyon dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 14, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 24 olması bekleniyor.
  • Tamamen seyreltilmiş GAAP EPS kazançlarının hisse başına yaklaşık 0,33 dolar olması bekleniyor. Tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS kazançlarının ise yaklaşık 0,61 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı olarak diğer gelirler tahmini 1 milyon ila 2 milyon dolardır. Hem GAAP, hem GAAP EPS dışı, tahmini yüzde 27 fiili vergi oranına ve piyasada dolaşan 181 milyon dolarlık tamamen seyreltilmiş hisseye işaret etmektedir.

GAAP ve GAAP-dışı beklenti:

Tüm yıl GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 195 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin yıl sonuna tahmini etkisinin, yaklaşık 32 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının ve ticari birleşmelerden kaynaklanan 2 milyon dolar tutarındaki maliyetlerinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetlerinin tahmini tüm yıl etkileri ağırlıklı olarak iş birleşimleri nedeniyle önceki çeyreğe göre artış gösterdi.  Tüm yıl için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç ıskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 19 milyon dolarlık nakdi olmayan faiz giderlerinin ve yıllık tahmini yüzde 27 vergi oranı çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ilaveten, tüm yıl için tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’de, tüm yıl tamamen seyreltilmiş GAAP EPS’deki hisseye dayalı tazminatla ilgili yaklaşık 16 milyon dolarlık vergi dışı gelir hariç bırakılmıştır.

Dördüncü çeyrek dönem için GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 54 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin tahmini etkisinin, yaklaşık 8 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Üçüncü çeyrek dönem için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç ıskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 5 milyon dolarlık nakdi olmayan faiz giderlerinin ve tahmini yıllık yüzde 27 vergi oranı çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ek olarak, üçüncü çeyrek tümüyle seyreltilmiş GAAP EPS’de, dördüncü çeyrekteki tümüyle seyreltilmiş GAAP EPS içine dahil edilmiş olan hisseye dayalı tazminata yönelik tahmini 1 milyon dolarlık vergi dışı gelir hariç bırakılmıştır.