Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

5G hazırlıkları hızlanmaya başladı

5G-globaltechmagazineEricsson’un yıllık olarak yaptığı 5G Hazırlıkları Anketinde, operatörlerin 5G ile ilgili planları ve faaliyetleri sıralanıyor.

Ericsson, 2017 5G Hazırlıkları Anketi’ni yayınladı. Rapor, pek çok operatörün yeni teknolojiye yönelik hazırlıklarını hızlandırdığını ve ankete yanıt verenlerin yüzde 78’i tarafından 5G denemelerinin yürütülmekte olduğunu gösteriyor. Dahası, yanıt verenlerin yüzde 28’i de gelecek yıl 5G şebekesini aktif edeceklerini belirtiyor.

Anket ayrıca, operatörlerin stratejilerini 5G servislerine göre belirlediklerini ortaya koyuyor. Operatörler artık tüketici segmentlerinin ötesine bakıyor, kurumsal ve endüstri segmentlerindeki fırsatları da önemsiyorlar.

Ericsson 5G Ticarileştirme Bölümü Başkanı Thomas Noren çalışmayla ilgili şunları söyledi: “2016 Anketinde yanıt verenlerin yüzde 90’ı bireysel tüketicilerin, 5G iş planlamalarındaki ana segment olduğunu vurgulamıştı. Bu sene odak, üç segmente ayrılmış durumda ve operatörler iş fırsatlarını, sadece bireysel tüketici segmentinde değil, kurumsal müşteriler ve uzmanlaşmış endüstrilerle de tanımlıyorlar.”

Ankete göre operatörler, bireysel tüketici pazarının doygunluğa ulaştığını görüyorlar. Sonuç olarak, bu senenin 5G planlaması; uzmanlaşmış endüstri segmentleri (yüzde 58), kurumsal kullanıcılar (yüzde 56) ve bireysel tüketiciler (yüzde 52) arasında dağılıyor.

Ankete yanıt verenler tarafından 5G uygulamalarına yönelik en cazip sektörler arasında altı çizilen ilk üç endüstri; medya ve eğlence, otomotiv ve toplu taşıma olarak öne çıkıyor. Ancak birçoğu da sağlık hizmetleri, enerji ve kamu hizmetlerini de en cazip sektörler olarak değerlendiriyor. Yanıt verenlerin büyük bir çoğunluğu, Nesnelerin Internetinin (IoT) önemli rol oynayacağına ve bu bağlamda, üçüncü taraflarla iş birliğinin çok önemli olacağına inanıyor.

Katılımcılar, 5G’den elde edilecek ek gelirlerin; pazar paylarının artmasından, 4G abonelerinin geçişinden, yeni hizmetlere uygulanacak daha yüksek fiyatlardan ve yeni iş alanları ve endüstri dallarına olacak açılımlardan dolayı oluşacağına inanıyorlar.

2017 Ağustos ayında yapılan araştırma; 5G üzerinde çalıştığını beyan eden, küresel çaptaki 37 operatörden 50 yönetici ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Teknoloji Makaleleri