Ana Sayfa Haberler Finans sektörü teknolojinin ve mobil çalışmanın faydalarının farkında değil

Finans sektörü teknolojinin ve mobil çalışmanın faydalarının farkında değil

finans sektörü-globaltechmagazineCanon’un derlediği Ofis İçgörüleri Raporu’na göre finans sektörü teknolojinin ve mobil çalışmanın faydalarının henüz tam olarak farkında değil.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ofis ortamları son yıllarda ciddi bir teknolojik dönüşüme girdi. Ofis İçgörüleri Raporu’na göre çalışma ortamlarındaki değişikliklerin çok büyük bir kısmı teknolojideki eğilimlere göre şekilleniyor. Giderek artan ofis maliyetlerinin söz konusu olduğu günümüzde özellikle finans sektörü maliyetlerini en aza indirgemek için dijitalleşmeye daha fazla yöneliyor.

Giderek artan çalışan sayısı ve cihaz ihtiyacına karşılık şirketlerin teşvik ettiği mobil çalışma modelinin, finans sektörü özelinde son yıllarda ciddi bir artış gösterdiği gözleniyor. Dijital dönüşümde yaşanan ve işletmeler için iç süreçlerin hızlandırılmasından çalışan verimliliğinin artmasına kadar çeşitli faydalar sunan bu yükseliş, son yıllarda özellikle finans sektöründe öne çıkıyor.

Finans kuruluşlarının yüzde 61’i teknolojinin ve mobil çalışmanın faydalarının farkında değil

Dijitalleşen ofislerin oranındaki artışa karşılık rapora göre; finans kuruluşlarının yüzde 61’inin teknolojinin, özellikle mobil çalışmanın işleri için sağlayabileceği faydaların farkında olmadığı görülüyor. Finans kuruluşlarının dörtte üçünden fazlasının yani yüzde 78’i şirket sistemlerine ve dosyalarına mobil erişimin işleri için önemli olduğuna inanıyor. Aynı zamanda bu kuruluşlardan sadece yüzde 24’ünde resmi Kendi Cihazını Getir (BYOD) politikası bulunuyor ve yine aralarından yüzde 17’lik bir grubun iş yerinde kendi cihazlarını kullanmak isteyen çalışanlara sürekli destek sağlayabilecek bilişim departmanlarına sahip olduğu görülüyor. Oranın azlığı mobil çalışma faydalarının tam olarak anlaşılamamasıyla yakından ilgili ancak buna ek olarak zaman, kaynak ve yasal riskler gibi çeşitli endişelerin de olması bu oranın düşüklüğünün bir diğer açıklaması olarak kabul ediliyor.

Finans çalışanlarının yüzde 34’üne göre belge basma, tarama ve kopyalama gereksiz

Hızla büyüyen sektörlerden biri olarak ön plana çıkan finans alanında, yaşanabilecek teknik bir hatanın yalnızca müşterilere değil şirketlere de büyük bir itibar kaybı getireceği için güvenlik oldukça hassas bir konu olarak öne çıkıyor. Rapora göre, son kullanıcıların yüzde 34’ü belge basma, tarama ve kopyalama işlemlerini gereksiz bulurken finans sektöründeki son kullanıcıların şirketlerinin dışında bilgi paylaşmaları büyük bir risk olarak görülüyor. Kısacası baskılı işlemler bir grup tarafından gereksiz görülse de raporda, belgeleri üreten ve işleyenler için sıkı güvenlik önlemleri gerektiğinin altı çiziliyor.

Finans sektörünün teknolojiyi benimsemesi siber güvenlik ile ölçülüyor

Finans alanında faaliyet gösteren kuruluşların yönettiği verilerin gizli ve çoğu kez hassas niteliği nedeniyle belge güvenliği en büyük önceliklerden birini temsil ediyor. Araştırmaya göre finans liderlerinin yüzde 31’i taranan verilerin otomatik olarak yakalanmasının ve işlenmesinin kendi güvenlik prosedürleri için değerli bir katkı olacağını düşünüyor. Bu da finans hizmetlerinde teknolojinin benimsenmesinde siber güvenliğin temel bir etken olduğunu gösteriyor.