Ana Sayfa Haberler Değişen bir iş ortamında kapsayıcılığın geleceği

Değişen bir iş ortamında kapsayıcılığın geleceği

intel-blue-globaltechmagazineIntel’in yaptırdığı yeni küresel araştırma, iş liderlerinin iş düzeninde kapsayıcılığın durumundaki değişimi nasıl değerlendirdiklerine ve ilerlemek için nelerin yapılması gerektiğine ışık tutuyor.

Getirdiği Yenilik: Farklı piyasalar ve sektörlerdeki işletmeler çalışma biçimleri, çalışma zamanları ve çalışma yerlerindeki hızlı ve küresel dönüşüm hakkında düşüncelere dalmışken, Intel Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın mevcut durumu, COVID-19 pandemisinin hedeflerine ulaşmaları üzerindeki etkisi ve ilerleyen kapsayıcı ve çeşitliliğe dayalı şirketler kurma planlarını birinci ağızdan duymak için 17 ülkeden 3.136 iş liderinin katıldığı bir araştırma yaptırdı.

Neden Önemli: Intel’in endüstrideki çeşitlilik ve kapsayıcılık araştırmalarının şeffaflığını artırma taahhüdünün bir parçası olarak, işletmelerdeki çeşitlilik ve kapsayıcılık durumunu küresel düzeyde ve ülke düzeyinde değerlendirmek için kollarımızı sıvadık.

Küresel iş liderlerinin çeşitlilik ve kapsayıcılığı sistemlerine, şirket kültürlerine ve inisiyatiflerine entegre etmesiyle ilgili neredeyse her şey değişti. Bu değişimler, işgücünün dağıtılmış hâle gelmesinden teknolojiye daha bağımlı olmaya kadar birçok farklı istikamette gerçekleşti. Liderlerin, işletmelerinde çalışmanın sonraki aşaması için planlar yaparken -uzaktan ya da işyerinde çalışma ya da hibrit-, çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında daha farklı düşünmesi gerekiyor.

Intel’de, planlamalarımızı bilgiye dayalı olarak yapmamıza yardımcı olacak veriler kullanıyoruz. Başkalarının da bu içgörülere başvurabilmesi ve bunları kendi işgüçlerine uygulayabilmesi için, küresel ve bölgesel bulguları bugün açıkça paylaşıyoruz.

Küresel Bulguların Söyledikleri: İşletmeler; çeşitlilik ve kapsayıcılığı sistemlerine, kültürlerine ve liderlik beklentilerine entegre etme konusunda bir yol ayrımındalar. Küresel araştırmaya katılanların neredeyse üçte ikisi (%63), COVID-19 pandemisinin işletmelerindeki çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerinde olumlu bir etki yarattığını söylüyor. Ancak başarıya giden yolda hâlâ birtakım tutarsızlıklar var. Araştırma katılımcılarının çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerini belirlemiş olan %64’ü, bu hedeflere önümüzdeki iki yılda ulaşmak istediğini söylerken, bunların üçte birinin şirketlerinin bunu yapmaya hazır olup olmadığına ilişkin hâlâ kuşkuları var ki bu, daha fazla yatırım yapılmasının gerekli olacağını akla getiriyor. Ayrıca pandeminin çeşitlilik ve kapsayıcılıktaki ilerleme üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyleyen liderlerin %30’u, yeterince temsil edilmeyen gruplara mensup çalışanların sayısında bir düşüş olduğunu fark ettiklerini belirtiyor.  Bu liderlerin yarısından fazlası (%54), pandemi sırasında engelli çalışanların diğer gruplara kıyasla daha yüksek oranda iş kaybı yaşadığını ya da işten ayrıldığını söylerken, küresel olarak liderlerin %37’sinin engellilik ve erişilebilirliğin en öncelikli çeşitlilik ve kapsayıcılık alanı olduğunu belirtmesi ise tezat yaratıyor.

Raporun yer verdiği diğer önemli eğilimler arasında şunlar yer alıyor:

  • Teknoloji, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmada kilit bir rol oynuyor: Yöneticilerin %89’u teknolojinin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmayı kolaylaştığı, %35’i ise çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen teknolojinin bu hedeflere ulaşmada kritik bir önem taşıdığını belirtiyor. Bu veri, dağıtılmış bir işgücü için başarılı çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerinin önünü açmada teknoloji ve kaynakların kilit bir rol oynayacağını açıkça ortaya koyuyor. Fakat liderlerin %52’si yeni teknolojiyi benimseme gerekliliğinin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmayı engelleyeceğini tahmin ediyor.
  • Paydaş ve finansal yatırım ihtiyacı: Liderlerin %57’si, şirketlerinin çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden sistemler ve girişimlere daha fazla yatırım yapabileceğini söylerken, %20’si uzaktan çalışanlar ve ofiste çalışanların çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen iş uygulamalarından eşit şekilde yararlanmasının önümüzdeki 12 ay için en büyük öncelikleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca kıdemli paydaşların bu konuyla pek ilgilenmemesi ya da özellikle bu konuyla ilgilenen kıdemli bir çeşitlilik ve kapsayıcılık liderinin bulunmayışı, şirketlerin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek en büyük zorluk (%36) olarak öne çıkıyor.
  • Liderler endüstri standartları ve bilgi paylaşımı istiyor: Katılımcıların %51’i, ürünler ve belgelerdeki kapsayıcı dile yönelik artan farkındalık, diyalog ve endüstri genelindeki değişimin kurumsal çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca liderlerin %37’si, çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin küresel ölçütler ya da endüstri standartlarını memnuniyetle karşılayacaklarını söylerken, %37’si ise endüstri genelinde kapsayıcılık konusunda daha fazla işbirliği istediğini söyledi.

Metodoloji

Bu araştırma; Brezilya, Kanada, Mısır, Almanya, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Malezya, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam ve Tayvan dahil olmak üzere 17 ülkede, 100’den fazla çalışan istihdam eden kuruluşlarda Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikasına ilişkin kararları veren ya da bu politikaları etkileyen 3.136 yönetici ile gerçekleştirildi.​ Katılımcılar; muhasebe, tarım, mimarlık, otomotiv, ahşap işçiliği, eğitim, enerji, mühendislik, elektrik, moda, devlet, sağlık, otelcilik, BT, hukuk, imalat, pazarlama, eczacılık, emlak ve perakende gibi birçok farklı sektörden idi. Mülakatlar, 2021 yılı Eylül ayında Sapio Research tarafından, bir e-posta davetiyesi ve bir çevrimiçi anket yoluyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.