Ana Sayfa Haberler Online eğitim satın alma oranı yüzde 54’e ulaştı

Online eğitim satın alma oranı yüzde 54’e ulaştı

Laba-globaltechmagazine48 ülkede faaliyet gösteren uluslararası eğitim platformu Laba’nın, NielsenIQ Türkiye araştırma şirketi ile 2022 yılında gerçekleştirdiği Türkiye geneli E-Learning Algı Araştırması’nın sonuçları açıklandı. 21-45 yaş arası aktif iş hayatına katılım sağlayan ve online eğitim alan katılımcılar ile gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgulara göre, online eğitimleri tercih eden katılımcıların %72’si üniversitede öğrendikleri bilgilerin hızla eskidiğini söylerken katılımcıların sadece yarısı üniversite diplomasını hedefledikleri kariyer ve maddi kazanç noktasında yeterli buluyor.

Pandemi dönemiyle birlikte yükselen bir trend haline gelen online eğitimler, katılımcıların kariyerlerini ve iş yaşamını desteklemenin yanı sıra çalışma ve iş arama motivasyonlarında da önemli bir yere sahip. Online eğitimler, özellikle aktif çalışma hayatı olan kişilerin en çok tercih ettiği eğitim alma yöntemlerinin başında geliyor. 48 ülkede faaliyet gösteren uluslararası eğitim platformu Laba’nın, NielsenIQ Türkiye araştırma şirketi ile 2022 yılında gerçekleştirdiği Türkiye geneli E-Learning Algı Araştırması’na göre online eğitim alanların %72’si, üniversitede öğrendikleri bilgilerin hızla eskidiğini dile getirirken katılımcıların sadece yarısı üniversite diplomasını hedefledikleri kariyer ve maddi kazanç noktasında yeterli buluyor.

Pandemi ile Online Eğitim Satın Alma Oranı %54’e Ulaştı

Koronavirüs pandemisi ile online eğitim sektörü için yeni bir dönem başladı. Uluslararası eğitim platformu Laba Türkiye ve NielsenIQ Türkiye’nin E-Learning Algı Araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların %54’ü, daha önce online eğitim almadıklarını ve pandemiden sonra online eğitimleri tercih etmeye başladıklarını söylüyor. Sonuçların tesadüf olmadığına değinen Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, pandemi döneminin evden çalışma modelinin şekillenmesinde etkili olduğuna ve çalışanların bu sayede kişisel gelişimleri için daha çok zaman yaratabildiklerine dikkat çekiyor.

Katılımcıların Sadece Yarısı Diplomasını Yeterli Bulurken %72’si Lisans Eğitiminde Öğrendiklerinin Hızla Eskidiğini Söylüyor

Araştırma sonuçlarına göre, yakın zamanda iş dünyası ile ilgili online eğitim satın aldığını belirten katılımcıların %72’si üniversitede öğrendikleri bilgilerin hızla eskidiğini söylüyor. Yapılan araştırmaya göre katılımcıların sadece %50’si üniversite diplomasının hedefledikleri kariyer için yeterli olduğunu düşünürken %54’ü, kendi işini kurmasında ve çok kazanmasında üniversite eğitiminin etkili olacağını düşünüyor. Katılımcıların yarısı, daha az para kazanacağını bilse bile kesinlikle üniversitede eğitim gördüğü alanda çalışmak istediğini söylüyor. Online eğitimleri tercih etme sebepleri arasında %59 oranıyla kariyere katkı sağlaması başı çekerken bireysel gelişimlerine katkı sağlaması nedeniyle tercih edenlerin oranı %57 olarak öne çıkıyor. Sadece yeni şeyler öğrenmek istedikleri için online eğitim alan katılımcıların oranı ise %50. Katılımcıların online eğitim seçimlerinde etkili olan en önemli unsur ise %59 ile eğitmen kalitesi olarak öne çıkıyor.

Online Eğitim %31 Oranıyla En Çok Kış Mevsiminde Tercih Ediliyor

Araştırma katılımcılarına iş dünyası ile ilgili eğitimleri hangi sıklıkla almayı tercih ettikleri sorusu yöneltildiğinde, katılımcıların %15’i 2 haftada 1, %10’u 3 haftada 1, ve %15’i ise ayda 1 kez eğitim almayı tercih ettiklerini dile getiriyor. Tüm katılımcılar özelinde bir değerlendirme yapıldığında ise ortalama olarak bir kişinin yılda 9 kez online eğitim satın aldığı dikkat çekiyor. Katılımcıların %31’i ise en çok kış mevsiminde online eğitim satın almayı tercih ettiklerini belirtiyor. Online eğitim tercihlerinin mevsime bağlı olmadığını belirten katılımcıların oranı ise %29.

Katılımcıların %88’i Çalıştıkları Şirketin Eğitim Planlaması Yapmasının Kendisini Motive Edeceğini Söylüyor

Katılımcılar için çalışılan veya ileride çalışılacak şirketin online eğitime yönelik desteği büyük bir önem taşıyor. Araştırmaya katılanların %84’ü online eğitimlerin yeniliğe teşvik ettiğini, %82’si ise iş verimini yükselttiğini belirtiyor. İş seçiminde eğitim fırsatlarının tercih sebebi olmasına yönelik katılım oranı %84 olarak ortaya çıkıyor. Katılımcıların %88’i ise şirketlerin çalışanlarına özel eğitimler planlamasının motivasyonu artıracağını dile getirirken katılımcıların %57’sinin eğitim ödemelerini şirketleri yapıyor. Araştırmaya katılanların %79’u iş seçiminde kurumun sunduğu eğitim fırsatlarını göz önünde bulunduruyor. Katılımcılar, kendileri için satın alınan eğitimlerle özel hissettiklerini ve bilgi boşlukları var ise onları kapatarak sürekli olarak gelişimlerini sürdürdüklerini belirtiyor. Uluslararası eğitim platformu Laba Türkiye’nin Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yapılan E-Learning Algı Araştırması’nın genel anlamda sektöre büyük bir katkısı olacağını ve şirketlerin eğitim alanına daha çok yatırım yapması gerektiğini dile getiriyor.