Perşembe, Mayıs 23, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Yarı iletken ekosisteminde kapsayıcılığın etkisi

intel-globaltechmagazineIntel, çeşitliliğe sahip tedarikçilerle yapılan küresel yıllık harcamaları 2030 yılına kadar 2 milyar dolara çıkarma hedefini üç yıl önce açıklamıştı. Planlanandan sekiz yıl önce, 2022 yılında, çeşitliliğe sahip tedarikçilere yapılan harcamalarda 2,2 milyar dolara ulaştığımızı gururla duyuyoruz.  Bu 2,2 milyar dolar, tedarikçi çeşitliliği programımızı başlattığımız 2015’teki yıllık toplamının yaklaşık 15 katını temsil ediyor ve 2019 yılı sonuçlarımızı ikiye katlıyor.

Intel’in daha kapsayıcı bir tedarik zinciri taahhüdü, adil iş uygulamaları arayışımızdaki sosyal boşlukları gidermek için satın alma gücümüzden yararlanmamızı sağlamaktadır. Bugünkü kilometre taşı, erken ulaşılan iki hedefi daha içermektedir:

· 2023 yılı sonuna kadar ABD’li siyahların sahibi olduğu tedarikçilerle 250 milyon dolar;

· 2023 yılı sonuna kadar azınlıkların sahibi olduğu tedarikçilerle küresel olarak yıllık 800 milyon dolar.

Çeşitliliğe sahip tedarikçileri bizimle çalışmaya teşvik eden süreçlerimizi ve teşviklerimizi, hedeflerimize planlanandan önce ulaşabilmemizin nedeni olarak görüyoruz. Buna ilave olarak, son birkaç yılda dünya çapındaki hızlı üretim genişlememiz sayesinde, daha önce hiç olmadığı kadar çok tedarikçiyi süreçlerimize dahil etme fırsatına ulaştık.

Yarı İletken Ekosisteminde Kapsayıcılığı Etkilemek

Intel tedarikçi çeşitliliği programını başlattığında, yarı iletken üreticileri arasında çeşitliliğe sahip tedarikçilerin tedarik zincirine getirdiği olumlu faydalar konusundaki farkındalık sınırlı idi. Çeşitli girişimler ve çeşitliliğe sahip olmayan en büyük tedarikçilerimiz ve endüstri gruplarıyla proaktif ortaklıklar sayesinde Intel, yarı iletken endüstrisinde çeşitliliğe sahip tedarikçilerin genişlemesine öncülük etti.

2016 yılında, üretim ve yapım tedarikçilerimizi daha kapsayıcı bir tedarik zinciri oluşturmada bize katılmaya resmen davet etmeye başlamıştık. Bu tedarikçilere prestijli Intel tedarikçi ödülleri için ön koşul olan tedarikçi puan kartı puanlarıyla teşvikler sunarak, onları kendi tedarikçi çeşitliliği programlarını oluşturmaya ve Intel sözleşmelerinde çalışan farklı altyüklenicilerle yaptıkları harcamaları raporlamaya teşvik ettik. Başlangıçta küçük bir adım gibi görünen bu girişim, bugün 2022 yılında raporlanan toplam çeşitlilik harcamalarımızın %45’ini temsil etmektedir.

Intel 2018 yılında, en büyük üç tedarikçisiyle birlikte, farkındalığı ve fırsatları daha da artırmak için SEMI Üretici Şirket Sahipleri Çeşitliliği (MOD) Çalışma Grubunun oluşturulmasına öncülük etti. Şu anda 70’ten fazla kuruluşu, çeşitliliğe sahip şirketleri ve sertifika veren STK’ları kapsayan bu çalışma grubu, yarı iletken tedarik zinciri için daha önce var olmayan bir çeşitlilik dayanağı oluşturdu. Bunun yanı sıra grup, küresel tedarikçi sahipliği çeşitliliğini desteklemek için ortak tanımları ve en iyi uygulamaları içeren bir SEMI standardının geliştirilmesini de aktif bir şekilde teşvik ediyor.

Neden Önemli?

Teknolojimizin insanların yaşamları üzerinde yarattığı etkilerin ötesine geçerek, tedarik zincirimizde ve toplumlarımızda olumlu bir fark yaratmak için çaba gösteriyoruz. Çeşitlilik içeren bir yarı iletken ekosistemi geliştirmek, tarihsel olarak yetersiz hizmet alan dezavantajlı gruplardan bireyler için eşit fırsatlar yaratır ve toplumlarını kalkındırmalarına yardımcı olur. Çeşitliliğe sahip tedarikçilerle çalışarak dayanıklılığımızı artırıyor ve küresel tedarik zincirimizde ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda yeni değerler yaratıyoruz.

Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir tedarik zinciri, aynı zamanda daha fazla rekabeti beraberinde getirir ve inovasyonu teşvik etmeye de katkıda bulunur. Çeşitliliğe sahip tedarikçilerin, getirdikleri farklı bakış açıları ve inovatif çözümlerle müşterilerimize ve paydaşlarımıza fayda sağladıkları kanıtlanmış bir gerçektir. Sözgelimi geçtiğimiz yıl daha büyük doğrudan tedarikçiler kritik bir bileşeni teslim edemediğinde, sahibi kadın olan bir tedarikçi bu boşluğu başarılı bir şekilde doldurarak, Intel’in müşterisine karşı taahhüdünü yerine getirmesine yardımcı oldu.

Yenilenen tedarikçi çeşitliliği ve kapsayıcılığı (SD&I) taahhüdümüzü 2015 yılında başlattığımızdan bu yana, tedarik zincirimizdeki artan rekabetin doğrudan etkisine tanıklık ediyoruz. Intel’in tedarikçi puan kartında çeşitliliğe sahip beş tedarikçiden dördü, rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor.

Sırada Ne Var: Hızımızı Korumak

Intel’in 2015 yılında tedarikçi çeşitliliğine odaklanmaya başlamasından bu yana, taahhütlerimizi sürekli olarak yerine getirdik ve hatta en son başarımız olan 2030 yılı için belirlediğimiz çeşitliliğe sahip tedarikçilere yapılan harcama hedefini aştık ve henüz bu süreci tamamlamış değiliz. Tedarikçi çeşitliliği, Intel için ek bir iş değil. Bu, bizim iş yapma biçimimiz.

Satın alma ekiplerimiz, her yeni tedarik fırsatı ortaya çıktığında, teklif alma sürecine en az bir çeşitliliğe sahip şirketi dahil etmeye devam edecek. Gerekli ölçeği ya da uzmanlığı bulunan ve çeşitliliğe sahip tedarikçi seçeneklerinin var olmadığı daha büyük sözleşmelerimiz içinse, müzakerelerimize çeşitliliği içeren harcama beklentilerini dahil ediyoruz. Bunu yapmak, beklenenden daha büyük taahhütlere yol açabilir. Sözgelimi Ohio projemizin ilk genel yüklenicisi %20 oranında çeşitlilik harcaması taahhüdünde bulunarak, Tedarikçi Çeşitliliği Politikamızda belirtilen %10’luk beklentinin de ötesine geçti. Şirket içi çeşitlilik harcaması hedeflerimizi, Intel’in yıllık çalışan prim yapısına dahil etmeye devam edecek ve bunun satın alma için hem de tüm iş birimleri için taşıdığı önemi vurgulayacağız.

Zorlu bir piyasada faaliyet göstermeye devam ederken aynı zamanda uzun vadeli kurumsal dönüşümümüzü de sürdürüyoruz. Yenilenmiş bir takvime göre yeni bir hedef belirlemek için çalışırken, ilerlememizi sürdürmeye ve çeşitliliğe sahip tedarikçilere ve altyüklenicilere, bu dönüşümde bize yardımcı olma fırsatları sunmaya odaklanmaya devam edeceğiz.

Teknoloji Makaleleri