Ana Sayfa Haberler Batı Mobil Güvenlikte Bir Numara

Batı Mobil Güvenlikte Bir Numara

aruba_globaltechmagazine23 ülkede çalışanlar üzerinde yapılan araştırmaya göre, en güvenli mobil çalışanlar ABD ve Avrupa’da, en çok risk altında olan ülkeler ise Asya’da.

HP bünyesine katılan Aruba Networks’ün 23 ülkede 11,500 çalışan üzerinde gerçekleştirdiği mobil güvenlik anketinin sonuçlarını yayımladığı raporda en çok risk altında olan ülkelere işaret ediliyor.

Bu rapora göre; köklü Batı pazarlarında, işyerinde mobil cihaz kullanımı konusunda dünyanın en güvenli mobil çalışan davranışları sergileniyor ancak bunun aksine gelişmekte olan Doğu bölgeleri mobil güvenlik uygulamaları açısından listenin en alt sıralarında yer alıyor.

·  Türkiye’de risk durumu: Türkiye’de her on çalışandan ikisi (%18) iş için kullandığı akıllı telefonunda şifre koruması kullanmıyor.

·  Birleşik Krallıkta oran %12: Birleşik Krallıkta, ankete yanıt veren on kişiden sadece biri (%12) iş için kullandığı akıllı telefonunu şifre ile korumuyor. Malezya’da ise neredeyse on kişiden üçü (%29) bu korumayı yapmıyor.

·  Çin’de cihaz paylaşım oranı daha yüksek: Çinliler iş için kullandıkları mobil cihazları ayda ortalama 19 kez başkalarına verirken İsveçliler ise sadece yedi kez paylaşıyor.

·  Orta Doğuda veri kaybı daha yüksek: Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) çalışanların neredeyse yarısı (%48), mobil cihazın amacı dışında kullanılması sonucunda kişisel veriler veya şirket verilerinde kayıp yaşadıklarını itiraf ediyor, ABD’de ise çalışanların sadece dörtte biri (%24) bu şekilde kayıp yaşadığını söylüyor.

Genel itibariyle raporda mobil güvenlik açısından net bir Doğu/Batı ayrımı yapılıyor. İsveç, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Norveç en güvenli çalışan alışkanlıklarının gözlemlendiği ülkeler olarak dikkat çekerken Malezya, Tayland, Güney Kore, Çin ve BAE bu listenin en alt sıralarında yer alıyor.

Aruba Networks’ün Running The Risk adlı raporunda açıklanan anket sonuçlarında, ‘#GenMobile daha riskli davranışların ardında yatan en önemli faktör olarak anılıyor çünkü daha genç ve mobil meraklısı çalışanlar genellikle geleneksel güvenlik kaygıları yerine verimliliğe öncelik veriyor.

HP bünyesine katılan Aruba Networks’ün Pazarlama Başkan Yardımcısı Chris Kozup, gelişmekte olan pazarlarda yeni teknolojileri kucaklayan, büyümek için yeni yollar deneyen ve yetkiyi kendilerinden alan ancak bunu yaparken şirket daha fazla riske maruz bırakan çalışanların daha fazla olduğunu vurguluyor. Anket sonuçlarının riskin işletmeler için bir yandan kötüyken diğer yandan iyi olabileceğini düşündürdüğünü ifade eden Kozup daha muhafazakar batılı pazarların bu konuyu dikkate alması gerektiğini öğütlüyor.

“Çalışanlar işlerin yapılması için şifre veya cihazları paylaşmakta hiçbir sakınca görmezse, bu durum tüm dünyada bilişim yöneticileri için verimlilik- güvenlik ikilemini ortaya çıkaracak” diyen Chris Kozup, şirketlerin hassas verileri açığa çıkarmadan en iyi yetenekleri kendilerine çekip ellerinde tutmasını sağlamak için doğru dengeyi bulmanın önemli olacağını söylüyor.

Aruba Network’ün ‘Running The Risk’ başlıklı raporunda, çalışanların bilgisayar güvenliği konusundaki alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin karşılaşacağı potansiyel tehlikelerin altı çiziliyor.