Ana Sayfa Haberler Avrupa Adalet Divanı Güvenli Liman Anlaşmasını İptal Etti

Avrupa Adalet Divanı Güvenli Liman Anlaşmasını İptal Etti

netapp globaltechmagazineAvrupa Adalet Divanı geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile ABD-AB Safe Harbour (Güvenli Liman) Anlaşmasını iptal etti. Bu iptal kararı, AB’den ABD’ye veri transferleri yapılmasını ortadan kaldırıyor. Safe Harbour ilkeleri olmaksızın, özel bilgilerin aktarılması yasak veya çok daha pahalı ve zaman alan yollarla gerçekleşebiliyor. Bu nedenle şirketler, AB’den ABD’ye transferi yapılan verilerin, AB normlarına göre güvenliğinin sağladığını gösteren yeni transfer yöntemleri bulmak zorunda.

Bu kararın, Güvenli Liman Anlaşması çerçevesinde ticari faaliyetlerini yürüten ABD merkezli şirketler üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri olacak.

Veri depolama ve yönetimi alanında dünyanın lider şirketlerinden NetApp EMEA Yasal Hizmetler Müdürü Dierk Schindler konuyu şu şekilde değerlendirdi :

“Bu yeni karar, iş dünyasının doğru teknolojik ve yasal temellere sahip olması gerektiğini gösteren net bir işarettir. Şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki veri koruma yasalarını belirlemeli ve bu yasalara uygun adımlar atmalıdır. Veri mahremiyeti konusunun artık hiçbir iş alanı için arka plana atılamayacak bir konu olduğunu da düşünürsek, bu yöndeki temellerin ilgili ülkelerde pazara girmeden önce en başından atılması gerekiyor. Özellikle bu karardan sonra; çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları hizmet aldıkları veya ortaklık yaptıkları şirketlerin, kişisel veri koruması sağlayıp sağlamadığına ve kişisel mahremiyet haklarına saygı duyup duymadıklarına daha fazla dikkat edecektir.

Ayrıca bu karar, efektif veri mahremiyet programlarının ve veri yönetim uygulamalarının, kişisel veri ile iş yapan tüm kurumlar için bir şart olduğunu da ortaya koymuştur. Bu veriler ister kurum içi dahili sistemler ister harici bulut servisleri üzerinde depolanıyor olsun kurumlar; topladıkları, işledikleri, ulaştıkları, taşıdıkları tüm verilerin veri mahremiyeti yasalarına uygun şekilde korunduğu ve yalnızca önceden üzerinde anlaşılan şartlar altında yasal ve kanuna uygun şekilde kullanıldığı konusunda müşterilerine, iş ortaklarına ve çalışanlara güvence vermek zorundadır.  Ticari başarı büyük oranda müşteri güveni ile doğru orantılıdır. Veri ihlalleri veya bu verilere yetkisiz erişim ve verilerin yetkisiz kullanımı bir kurumu bir dakika içerisinde çökertebilir. Ancak, eğer iyi uygulanırsa veri güvenliği, bir kurumun farklılaşmasında büyük bir fırsat da yaratabilir.”