Ana Sayfa Haberler Fujitsu ’nun Yeni Araştırmasına Göre, Her Üç Dijital Dönüşüm Projesinin İkisi Risk...

Fujitsu ’nun Yeni Araştırmasına Göre, Her Üç Dijital Dönüşüm Projesinin İkisi Risk Taşıyor

fujitsu globaltechmagazineFujitsu tarafından Birleşik Krallık, İspanya, İsveç ve Almanya’da gerçekleştirilen araştırma, Avrupa’daki iş liderlerinin dijital dönüşümü gelecekteki başarıları için kritik önemde görmelerine karşın, pek çok şirketin bu hedefe ulaşmak için gereken stratejiye sahip olmadıklarını ve tüm dijitalleşme sürecini karmaşık bir bilmece olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

2016 yılı sektörün önde gelen isimleri tarafından “dijital dönüşüm yılı” olarak nitelendiriliyor. Gartner’in analisti Michael Burkett de bu yaklaşımı onaylıyor:

“Dijital iş yapış biçimi BT alanındaki liderlere bir gelecek vizyonu kazandırıyor ve günümüzde gerçek bir rekabet avantajı sağlıyor.” Fujitsu’nun araştırmasına göre, şirketlerin dörtte üçü, dijital dönüşümün bir iş önceliği olduğunu belirtirken; verilecek dijital kararlarda güven eksikliğinin olduğunun da altını çiziyor.

600’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yapılan araştırma, dijital dönüşüm alanında sektörün son derece iyimser olduğunu da ortaya koyuyor. Yöneticiler, kendi kuruluşlarının dönüşüm projelerindeki ilerleme becerisinden emin olduklarını belirtirken, ciddi bir çoğunluk da daha hızlı hareket etmenin gerekliliğini belirtiyor. Araştırmaya katılanlar aynı zamanda dijital dönüşümde gerekli adımların atılamaması durumunda verimlilik kaybı, pazar beklentilerine yanıt verememe ve müşteriyi, müşteri sadakatini kaybetme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağı konusunda da hemfikir.

Fujitsu EMEIA Başkanı Duncan Tait, dijital dönüşüm alanındaki iyimserliğin gösterişten çok daha fazlası olduğunun altını çizerken şunları söyledi:

“Araştırmaya katılanların sadece dörtte biri verdikleri dijital kararlardan emin olduklarını belirtirken, üçte ikisi de dijital dönüşüm projelerinin adeta bir bilmece olduğunu söyledi”.

Dijital dönüşümün özellikle kuruluşların müşterileri için değer yaratan üst düzey bir çalışma olmasının yanında, Fujitsu’nun araştırması dijital projelerin stratejik öncelikleri açısından da önemli farklılıkları ortaya koyuyor. Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle sıralanabilir:

  • Araştırmaya katılanların sadece üçte biri dijital önceliklerin şirketlerine göre belirlendiğini belirtiyor
  • Her iki yöneticiden biri dijitalleşmenin BT departmanına bırakılacak bir iş olduğunu düşünüyor
  • Her üç yöneticiden biri dijital projelere yüksek meblağlar harcamaya hazır
  • Araştırmaya katılanların sadece dörtte biri verdikleri tavsiyelerde “son derece emin”

Duncan Tait, araştırma hakkında şunları söylüyor:

“Dijital dönüşüm toplumsal ve ekonomik istikrar için gittikçe vazgeçilmez hale geliyor. Gelişmek için artık işletmelerin teknolojiyi ve yeni fikirleri bir araya getirmesi gerekiyor. Ancak başarıda, yetki sahibinin kim olacağının kesin bir şekilde belirlenmemesi ve önceliklerin çakışması bu konuda büyük engel olarak kendini gösteriyor. Fujitsu, müşterilerine dijital dönüşüm yolculuğunda destek olmaya çalışırken, dijital dünyaya geçişlerindeki iş süreçlerinde kesintiye uğramamaları için dengeyi sağlamalarına çaba gösteriyor.”