Ana Sayfa Haberler Şirketler dönüşüm istiyor ama yüzde 55’i dönüşüm için adım atmıyor

Şirketler dönüşüm istiyor ama yüzde 55’i dönüşüm için adım atmıyor

EMC Xchange Inspire Tech GlobaltechmagazineEMC Corporation ve VMware’in birlikte hazırladığı BT dönüşümüne ilişkin ortak bir durum raporu yayınlandı. Rapor, dijital iş süreçlerini geliştirmek üzere BT dönüşümü için girişimleri bulunan dünya çapında 660’ı aşkın EMC ve VMware müşterisine ilişkin analizleri içeriyor. Anket yöntemine dayanan bir araştırmadan çok daha isabetli sonuçlar içeren rapor, EMC BT Dönüşümü ve VMware Süreç Hızlandırma çalışmalarına katılan şirketlerin kısa ve uzun vadeli BT dönüşüm girişimlerindeki açıklarının, kaydedilen ilerlemelerinin ve hedeflerinin bir analizini sunuyor.

EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, ortaya çıkan sonuçlar hakkında şu yorumda bulundu:

“Hem EMC hem de VMware’deki müşterilerimizin, özellikle de hibrit bulut stratejilerini şevkle benimsemiş olmaları bir yana BT dönüşümü konusunda yeterli adımları atmada zorlandıklarını gözlemledik. Oysa BT dönüşümünü sağlayan müşteriler, sadece ciddi maliyet tasarrufları tecrübe etmekle kalmıyor, dijital iş süreçleriyle ilgili hedeflerine yönelik olarak en büyük ilerlemeyi gerçekleştiriyorlar. Günümüzde tüm endüstrilerde önemli bir dönüşüm yaşanmasının zorunluluk haline geldiği görülüyor. Örneğin üretim şirketleri artık akıllı cihazlar üretiyorlar, yeni nesil hizmet şirketleri ise müşteri deneyimi yaratıyorlar. Hatta kamu kuruluşlarında verilen hizmetlerde dahi önemli değişiklikler göze çarpıyor.”

Dönüşüm Çalışmaları

Yapılan araştırmaya göre şirketlerin çoğu, yer aldıkları coğrafya ve sektör fark etmeksizin, BT’yi müşteri odaklı bir işletme gibi yürütmek için BT hizmetlerine yönelik stratejilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

İşletmelerin %90’ı yönetsel ve iş alanı destekli bir BT dönüşüm stratejisine ve yol haritasına sahip olmanın önemine işaret ederken; bunların yarısından fazlası (%55), belgelendirilmiş bir çalışmalarının olmadığını kabul etti.

%80’i ise hizmetleri self-servis bir portal ile iş odaklı bir katalogda standartlaştırmak ve otomasyonu arttırarak şu alanlardaki BT hizmetini geliştirmek istediklerini bildirdi:

  • Kaynak Tedariği – Katılımcıların %77’si altyapı kaynaklarını bir günden az ya da gerektiği kadar kısa bir sürede tedarik etmek istediklerini dile getirirken; bunların yarısından fazlası bu işlemin 1 ila 4 hafta arasında sürdüğünü bildirdi.
  • Finansal Yönetim– Ankete katılanların %87’si, yıllık ödeneğe dayalı ya da proje başına geri ödemeye bel bağlarken; sadece %5’i tüketilen hizmetler için işi ilan edilen fiyata faturalandırabildiklerini belirtti.
  • Ölçüm– Kuruluşların %88’i her iş biriminin tükettiği kaynakları takip edebildikleri bir otomasyon kullanacak duruma gelmeyi istediğini kaydederken; %70’i ise iş süreçlerinde BT kaynak tüketimini takip etme konusunda açıkları olduğunu açıkladı. 

Bulut Altyapısı – Stratejik bir Platform Belirleme 

Katılımcılar, BT organizasyonlarının harici servis sağlayıcılarla maliyet açısından daha iyi rekabet edebilir hale gelmesini ve uygun maliyetler için hibrit bulut yapılarını sanallaştırmaya ve standart hale getirip geliştirmeye çabaladıklarını belirtti. Şirketlerin çoğunluğu, gelecek 18-24 ay içinde üretim uygulamaları için hibrit bulut yapılarına sahip olmak istediklerini ifade ederken; %90’ı değerlendirme ya da sistemin çalıştığını kanıtlama (POC – proof-of-concept) aşamasında olduklarını açıkladı.

Sanallaştırma konusunda ise neredeyse her katılımcı şirket tarafından program, depolama ve uygulama sanallaştırılmasında %80 ila %100 oranına ulaşılmak istendiğini ifade etti.

Uygulamalar – Daha Hızlı ve Güçlü Geliştirme 

Kurumlarının daha hızlı yazılım geliştirmesini sağlamak için platform servisinin otomasyonunu gerçekleştirmek istediklerini belirtmekle beraber, katılımcıların %80’inden fazlası ölçeklendirilebilir, bağımsız altyapılı uygulama sistemlerinin eksik olduğunu söyledi. Yüzde 68’i ise şirketlerinin yeni bir uygulama geliştirme sürecini 6 ila 12 ayda tamamladığını kaydederken; pek çoğu, bu süreyi birkaç haftaya indirmek istediklerini belirtti.