Ana Sayfa Haberler Nesnelerin interneti çözümleri açık kaynak yazılımlarla daha da gelişiyor

Nesnelerin interneti çözümleri açık kaynak yazılımlarla daha da gelişiyor

red hat-globaltechmagazineBT karar vericileri nesnelerin interneti çözümleri geliştirirken açık kaynak yazılım araçlarını daha çok tercih ediyor.

Buzdolaplarından kapı zillerine kadar güçle çalışan her türlü cihaz akıllı hale getirilebiliyor ve piyasaya her gün milyonlarca ağ bağlantılı cihaz giriyor. IDC raporuna göre, dünyayı saran Nesnelerin İnterneti ağına yapılan harcamaların 2020 yılında 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor; bu da tahmini olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 14’ü aşması anlamına geliyor. Nesnelerin İnterneti çözümlerinin hızının artmasıyla yaşanan gelişmelerle birlikte kurumlar da bu tür ürün ve hizmetler geliştirebilen, hizmete alabilen ve yönetebilen teknoloji ve araçlara aktif bir şekilde yatırım yapıyorlar.

Red Hat, Nesnelerin İnterneti alanında çözüm geliştirme söz konusu olduğunda hangi teknolojinin kullanıldığını daha iyi görmek amacıyla RTInsights araştırma şirketine, büyük ve çok büyük kurumlardaki 253 BT karar vericisinin katıldığı bir araştırma yaptırdı. Araştırmaya katılan firmaların halihazırda Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştiriyor ya da önümüzde 12-18 ay içinde geliştirmeyi planlıyor olmaları gerekiyordu. Araştırma, özellikle, Nesnelerin İnterneti uygulamaları geliştirmenin, geleneksel uygulama geliştirmeden hangi açılardan farklılaştığını, Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştirirken gereken en önemli yetenekleri ve açık kaynak araçları ile Nesnelerin İnterneti çözümleri arasındaki ilişkiyi inceledi.

Sorulan ilk sorulardan biri şuydu: “Nesnelerin İnterneti ile geleneksel uygulama geliştirme arasındaki en önemli farklar nelerdir?” Bu soruya en çok verilen cevaplar ise şöyle oldu:

  • Yapısal olarak güvenilir ve ölçeklenebilir geliştirme çözümlerinin önemi (yüzde 51)
  • Veri & uygulama uyumluluğu & ömrüne yönelik standartların önemi (yüzde 48)
  • Akıllı sınır cihaz ve sensörlerinin sayısının çokluğu (yüzde 45)
  • Veri ve uygulama güvenliğine yönelmenin önemi (yüzde 41)

Her iki sürecin birbirinden ayrıldığı yerleri tespit ederek, Nesnelerin İnternetinde en başarılı çözümlerini geliştirebilmek için neler gerektiğini daha iyi belirleyebiliriz. Nesnelerin İnterneti çözümlerinin, hem yüksek hacimli verileri üretme hem de tüketme eğilimi göz önüne alındığında güvenilir ve ölçeklenebilir çözümlerin listenin en başlarında yer alması hiç de şaşırtıcı değil.

Kurumların, Nesnelerin İnterneti veya geleneksel geliştirme faaliyetleri arasındaki farkı nasıl ayırt ettiğini soran Red Hat, bu Nİ uygulamalarını kuran BT karar vericilerin hangi yazılım araçlarına başvurduğunu öğrenmek istedi. Araştırmada, son on yıl içinde, uygulama geliştirme ve kurumda bunları hizmete alma uygulamalarında açık kaynak yazılımlarının de facto seçildiği öğrenildi.  Ve yine araştırma sonuçlarına göre, Nİ çözümleri geliştirirken de açık kaynak araçlarının tercih edildiği ortaya çıktı.

Halihazırda Nİ çözümleri geliştiren kurumlardan katılan katılımcıların yüzde 39’u markalı seçeneklerden ziyade açık kaynak çözümlerini tercih ediyor. Buna karşın, kendilerini Nİ liderleri olarak sınıflandıran kurumlara aynı soru sorulduğunda, Nİ çözümleri geliştirmek için açık kaynaktan faydalandığını söyleyenlerin oranı yükselerek yüzde 43’e çıkıyor. Nİ çözümleri geliştirmek için öncelikle açık kaynak kullanan kurumların kendilerini lider olarak tanımlama oranı ise, markalı araç kullanan kurumlara göre yüzde 50 daha fazla.

Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştirirken en önemli gerekliliklere baktığımızda, açık kaynak çözümleri etrafındaki destek şaşırtıcı gelmiyor. Çünkü Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştiren kurumların, tam da açık kaynağın ayırıcı çözüm özellikleri olan ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, karmaşıklık ve hacim gereklilikleri gibi konulara cevap bulmaları gerekiyor.

Kurumlarda açık kaynak yazılımları yaygın olarak kullanılıyor. Bu araştırma, Nesnelerin İnterneti çözümlerini BT mimarilerine entegre etmeye başlayan kurumları daha fazla destekleyebilecek olan açık kaynak teknolojisi açısından bir fırsatın altını çiziyor. Red Hat kurumsal BT dönüşümünü destekleme taahhüdü verirken, ihtiyaçlarını Red Hat teknolojisiyle karşılayarak Nesnelerin İnterneti çözümleri geliştirecek kullanıcılarla çalışmayı da heyecanla bekliyor.