Ana Sayfa Red Hat Dijital Dönüşüm… Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir…

Dijital Dönüşüm… Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir…

Red-Hat-globaltechmagazineTeknolojide yaşanan gelişmeler baş döndürücü şekilde devam ediyor. Dijital transformasyon da bu gelişmelerin başında geliyor. Teknolojik gelişmelere dayalı iş yapma şekilleri olarak açıklanan dijital dönüşüm, dijital araçlar vasıtasıyla hemen her alanı değiştirip, dönüştürmek anlamında kullanılabiliyor. Artık günümüzde firmalar iş ortamlarını fizikselden dijitale taşıyarak daha hızlı bir iş sürecini ortaya koymayı hedefliyor.

Dijital dönüşüm, bazı kuruluşların yeni teknolojileri, süreçleri ve kültürü ortak amaçlarla bir araya getirme çabalarını tanımlamasıdır. Bu amaç, müşteri deneyimini iyileştirmek, daha hızlı inovasyon yapmak veya dijital gelişmeler sektörlerini yeniden şekillendirirken hayatta kalmak bile olabilir.

Bugünün dünyasında fiziksel olarak elimize aldığımız ve iş dünyasında oldukça önemli olan metalar dahi dijital transformasyon kapsamında bitlere ve baytlara dönüştü. Böyle bir ortamda dönüşümden uzak durmak şirketler açısından büyük kayıplara neden olmaktadır. Artık birçok banka hizmet sürelerini en aza çekmek ve daha fazla müşteriye aynı andan cevap verebilmek adına dijital bankacılık sistemini başlattı. Bu süreçte kısa sürelerde akıllı telefonlarımızdan neredeyse tüm işlemlerimizi yapabiliyoruz. Dolayısıyla gelen dönüşüm sayesinde her zaman müşterilerine hitap edebiliyorlar. Bu artık birçok sektör için geçerli bir durum.

Şirketlerin dijital dönüşümle ilgili tecrübelerinin analiz edildiği rapor, https://www.redhat.com/en/engage/digital-transformation-culture-innovation-20181113 bağlantısında yer alıyor.

Endüstri 4.0’ın konuşulduğu günümüzde dijital dönüşüm ve otomasyon oldukça değerli kavramlar haline geldi. Bir önceki endüstri devrimi ile başlayan otomasyon ve bilgi teknolojileri atılımı, 4.0 sayesinde iletişimin her alana dahil olması ile birlikte daha da etkili hale geldi. Dolayısıyla bu süreçte üretimin her aşaması birbiriyle iletişim halinde olacak. Bu sayede kurumlardaki departmanlar arasında herhangi bir kopukluk yaşanmadan tüm süreçler bir bütün halinde ilerleyecek. Bunu da dijital dönüşüm sağlayacak.

Red Hat gibi teknolojik dönüşüme değer katan bir firma, dijital dönüşüm konusunda firmaların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi özellikle açık kaynak konusunda ciddi çalışmalar yürüten şirket, bu sistem üzerinden dönüşümü ve değişimi şirketlerin ihtiyaçlarına göre dizayn edebiliyor.

https://www.redhat.com/en/topics/digital-transformation/what-is-digital-transformation bağlantısında Red Hat’in dijital dönüşüme yönelik bakış açısı detaylıca ele alınıyor.

Dünden Bugüne Dönüşümün Hikayesi

Dönüşüm ya da transformasyon, aslında teknoloji ile çıkmış kavram değil. Teknoloji ile hızlanan ancak geçmişimizde sürekli olarak varlığını sürdüren bu konu, insanlığın ilk ortaya çıktığı zamandan beri süregelen bir alan.

Dijital dönüşüm, günümüzün en önemli operasyonlarından birisi haline gelse de dönüşüm dediğimiz kavramla her çağda karşılaşmak mümkün. İnsanlığın ilkçağlarına kadar gidebileceğimiz bu mesele, ilk bulunan ürünün zaman içerisinde değişmesi ve dönüşmesiyle bugünkü halini aldı. Örneğin insanlığın bulduğu ilk icatlar arasında yer alan tekerlek, zaman içerisinde değişerek bugün araçların temel parçalarından birisi oldu.

Bu durumu dijital çağa uyarlarsak, pazarlama araçları eskiden daha fiziksel ortamlarda yürütülürken geçirilen dönüşüm nedeniyle bugün artık dijitale kaydı. Bu hem mekandan hem zamandan hem de maliyetten tasarruf anlamına geliyor. Dolayısıyla şirketler pazarlama ihtiyaçlarını dijitale kaydırarak, potansiyel müşterileriyle daha hızlı iletişime geçme imkanına kavuştu. Bugün artık dünyanın önde gelen üniversiteleri, dijital ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla konuyu daha da derinleştiriyor.

Dijital Dönüşüme Neden İhtiyaç Duyuyoruz?

Verimliliği artırmak ve kısa sürelerde çok iş yapmak küresel dünyanın vaz geçilmezi oldu. Dünya artık eskisi gibi yavaş dönmüyor ve 24 saat hiçbir işletmeye yetmiyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm gerçekleşmeden istediğimiz hıza ulaşmamız da mümkün görünmüyor. Bu bağlamda odalar dolusu klasörlerin içerisinde aradığımız ufak bir belgeyi bulabilmek için bile harcadığımız zamandan kısmak için bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dijitalleşme sayesinde aradığımız evraka saniyeler içerisinde ulaşmak son derece mümkün.

Dönüşüme ihtiyaç duymamızın bir diğer nedeni ise maliyetleri düşürmesi. Kurumlar yaptıkları çalışmalar sonucunda daha az insan gücüne ve daha fazla otomasyona yöneliyor. Bu da maliyetleri olabildiğince düşürüyor. Bu yüzden ürün ya da hizmet sunan firmaların rekabet gücünü ortaya koymaları açısından oldukça önemli. Tüketici tarafından baktığımızda da aslında dönüşümün birçok avantajı bulunuyor. Bugün film ve dizileri ücretli bir platformdan izleyebiliyoruz. Düşük bir maliyetle tüm içeriklere ulaşabiliyoruz.

Dijital Dönüşümün Ne Gibi Faydaları Var?

Dijital dönüşümün kurumlar bazından bakıldığında verimliliği ve karlılığı artırdığını söyleyebiliriz. Bunun dışında zamandan tasarruf, gereksiz iş yükünün azalması, kağıt masraflarının ortadan kalkması, daha aktif bir iş yaşamı, inovasyon ve arşivlemeler için fiziki alanların ayrılmasına gerek olmaması gibi faydaları sıralayabiliriz.

Dijital dönüşümün yararları arasına dolaylı da olsa doğanın korunmasına katkı sağladığını ekleyebiliriz. Geliştirilen teknolojiler, tüketilen enerjilerin esas işlere yoğunlaşmasına katkı sağlıyor. Artık bir kurumla ya da departmanla iletişime geçeceğimiz zaman e-posta yoluyla kısa sürede iletişime geçebiliyoruz.

Organizasyonları çok daha etkin hale getirmesi ise bir diğer faydası olarak öne çıkıyor. Özellikle hizmet sektöründe müşterilerin taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmek adına mobilize olan kuruluşlar, artık fiziksele yatırım yapmak yerine teknolojik alana yönelmeye başladı. Böylece en başta bahsettiğimiz verimlilik ve karlılık açısından istenilen noktaya gelebildiler.

Kurumsallaşma süreci içerisinde saklanan birçok evrakın arşiv gibi depolardan kaybolması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kağıt ömrünü tamamlayarak yıpranabilir. Bu gibi durumlarda dijitale geçmiş işletmeler, herhangi bir şekilde bahsettiğimiz durumlarla karşılaşmaz ve kategorilere ayırdığı ve planladığı iş yüklerini kısa sürede bulabilir.

Dijital dönüşüm yenilikçi iş modellerinin de önünü açar. Özellikle Covid-19 döneminde etkisini bire bir deneyimlediğimiz uzaktan çalışma modeli, dönüşüm konusunu pandemi öncesinde çözen firmalarda bu geçişi kolaylaştırdı. Bu bağlamda dönüşümün ve altyapının etkisi ile iş gücünde herhangi bir kayıp olmadan kişilerin verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi sağlandı.

Dönüşüm sayesinde yeni pazarlar keşfetmek mümkün. Ayrıca başka pazarlardaki firmalar da iş yapmak için kapınızı çalabilir. Dijitalin etki alanı o kadar büyük ki, yarattığınız etki sayesinde dünyanın farklı noktalarında bulunan kişilere ve kurumlara ulaşabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Nelerdir?

Dijitale geçiş süreci olarak değerlendirilen dönüşüm süreci, birçok teknolojinin de kullanılmaya başlanması anlamına geliyor. Birbiriyle bağlantılı olarak gelişen teknolojik gelişmelerde dönüşüm içerisinde kurumların iş yükünü azaltacak ve daha etkili olmalarını sağlayacak noktalar var. Bu sürece mobilizasyon, yapay zeka, bulut teknolojisi, AI (artırılmış gerçeklik), büyük veri (big data) gibi teknolojileri dahil edebiliriz.

Dijital Dönüşüm Neleri Kapsar?

Dijital dönüşüm, iş hayatındaki birçok noktayı kapsıyor. Artık kağıt, yerini dijital ekranlara ve bitlere bıraktı. Günümüzde şirketler arşiv odalarını veri merkezleri haline dönüştürdü ve bu alan gittikçe küçülmeye başladı. Ancak yine de dijital dönüşüm araçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • E-fatura
  • E-ticaret
  • E-imza
  • E-devlet
  • E-bankacılık
  • E-irsaliye
  • E-muhasebe
  • E-arşiv
  • E-bilet

Verimli Dijital Transformasyon Nasıl Gerçekleşir?

Değişimi ve dönüşümü teknolojik alana kaydırmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar, bunu bir plan dahilinde yapmalı.

Öncelikle dijitalleşmenin nedenlerini belirlemeleri gerekiyor. Hangi ihtiyaca göre nasıl hareket edeceğini bilmek, doğru bir rota çizilmesine olanak tanıyacaktır. Öncelik mutlaka şirketin ihtiyaçlarını belirlemek olmalı. Örneğin, şirket içinde kağıdı büyük ölçüde kaldırmak hedefleniyorsa ve hemen her işin dijital ortamda yapılması isteniyorsa, mutlaka bu alanda çalışma yürütmek gerekiyor. Kurum içinde başlayan bu dönüşüm zaman içerisinde dışına da yansıyacak ve belirlenmiş düzlemde devam edecek.

Hiçbir dönüşüm müşterilerden bağımsız olarak gerçekleşmez. Kurum içinde bile yapılan dönüşüm tüketicilere yansır. Dolayısıyla müşteri ihtiyaçlarını belirleyip, buna göre aksiyon almak, dijitalleşmenin önündeki engeli kaldıracaktır. Günümüzde müşteriler daha hızlı olanı tercih ediyor. Bu bağlamda hizmetlerde ya da çözümlerde hızlı olmak için dönüşüm yapmak, o şirkete artı değer katacaktır. Müşteri alışkanlıklarını araştırmak bu aşamada oldukça değerli. Satın alma süreçleri, satın alırken kullanılan kanallar, ürünü ya da hizmeti incelerken dikkat edilenler gibi pek çok değişken ele alınmalıdır. Dolayısıyla müşterilerin dijitale bakış açısı iyi bir şekilde incelenmeli ve adımlar buna göre atılmalı.

Başarılı bir dijital dönüşüm için ekiplerde, süreçlerde ve teknolojide değişiklik yaparken nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler, Red Hat’in https://www.redhat.com/en/engage/teaching-an-elephant-to-dance-executive-summary-ebook bağlantısında yer alan “Teaching an elephant to dance” adlı e-kitabında yer alıyor.

Dönüşümün Yansımaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm, şirketlere düşük maliyet ve yüksek kazanç sağlar. Bunun yanı sıra zamandan tasarruf etmesine ve enerjisini farklı işlere ayırabilmesine olanak tanıyor. İş yapış şekillerini ve süreçleri de etkileyen dijital dönüşüm, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından da önemli bir güç haline geldi.

Açık Kaynak ve Dijital Dönüşüm

Açık kaynak, dijital dönüşümde önemli bir bileşen. Büyük veri, konteyner, bulut gibi alanları içerisinde barındıran dönüşüm teknolojilerinin hepsi açık kaynaklıdır. Dolayısıyla dönüşüm konusunu da bundan bağımsız düşünmek doğru olmaz. Açık kaynak konusunda olumlu adımlar atan ve bu alanda çalışmaları süren Red Hat, dijital dönüşüm konusunda firmalara ciddi katkılar sağlıyor. Açık kaynaktan beslenen kanallarla firmalara kalıcı ve net çözümler sunan Red Hat, birçok firmaya dönüşüm sürecinde destek vermeye devam ediyor. Dijital dönüşüme güç veren teknolojiler açık kaynak ise, dijital dönüşüm de doğal olarak açık kaynaktır.

https://www.redhat.com/files/campaigns/digital-transformation/ca-digital-transformation-customer-ebook-f14318-201810-en.pdf bağlantısında açık kaynak bakış açısıyla gerçekleştirilen bir dijital dönüşüm yolculuğunun nasıl yapılabileceği anlatılıyor.