Bu hafta gündemdekiler

İlgili İçerikler

Hibrit çalışma için kaliteli internet bağlantısı şart

Cisco-globaltechmagazineCisco’nun 30 ülkede 60 bin kişi ile görüşerek hazırladığı Geniş Bant Endeksi’ne göre, çalışanların %75’inin önceliği, her yerden çalışabilmeleri için geniş bant internet hizmetlerinin iyileştirilmesi. Aynı oranda katılımcı, hızlı ve sorunsuz bir internet bağlantısını, ekonomik büyüme ve kaliteli bir eğitim için şart görüyor. Yüzde 58’i ise internet sorunları nedeniyle sağlık ve uzaktan eğitim hizmetlerinden yararlanamadıklarını belirtiyor.

Cisco Geniş Bant Endeksi, yeni çalışma düzeninde internet erişimine her zaman olduğundan çok daha fazla önem verildiğini ortaya koydu. Dünya genelinde 30 ülkeden yaklaşık 60.000 çalışanın katıldığı, evde geniş bant internet erişimi, kalitesi ve kullanımı konulu anketin sonuçlarına göre, ekonomik ve sosyal gelişimi sağlamanın yolu, herkes için hızlı ve sorunsuz internet bağlantısından geçiyor.

Hibrit çalışma için kaliteli internet bağlantısı şart

Hibrit çalışmanın başarılı olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri, internet bağlantısının kalitesi ve kullanılabilirliği. Çalışanların %75’ine göre bu yeni çalışma biçimimin desteklenmesi için geniş bant internet hizmetlerinin önemli ölçüde iyileşmesi gerekiyor. Ankete katılanların %78i’i, geniş bant bağlantıların kalitesinin ve sorunsuz çalışmasının kendileri için önemli olduğunu ifade ediyor. %84’lük bir kısmının, evlerindeki geniş bant internet bağlantısını her gün dört saat veya daha fazla kullandığını belirtmesi de yüksek performanslı internet erişimine olan ihtiyacı doğrular nitelikte. Bununla birlikte, evlerin %60’ında interneti aynı anda üç ya da daha fazla kişi kullanıyor.

Uzaktan çalışan çok sayıda kişi ise verimli bir çalışma ortamı için temel düzeyde bağlantıdan fazlasına ihtiyaç duyuyor. Katılımcıların neredeyse yarısı da (%43) geniş bant internet bağlantısı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önümüzdeki 12 ayda internet aboneliklerini yükseltmeyi planlıyor.

Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Asaad, endeks sonuçlarını şöyle yorumladı: “Bölgemizde gerçekleşen büyük ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin temelinde ağlar ve dijital teknolojiler yatıyor. Geniş bant internet bağlantısına olan talep, pandeminin başlangıcından bu yana katlanarak arttı. Uzaktan ve hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla işletmeler, nerede olursa olsun tüm çalışanlar için iş birliği ve etkinlik sağlamak durumunda. Biz de pandeminin Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere dünya genelinde geniş bant kullanımını ve müşterilerin beklentilerini nasıl etkilediğini anlamak için Geniş Bant İnternet Endeksi’ni hazırladık.”

KOBİ’ler için kritik önem taşıyor

İş gücünün yaklaşık yarısı (%48), evden çalışmak veya işlerini yürütmek için ev internetini kullanıyor. Bu durum, özellikle büyük ölçekli işletmelerle aynı kaynaklara ve BT altyapısına sahip olmayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) için kritik öneme sahip. Girişimcilerin ve startup’ların büyüyerek sektörler genelinde inovasyonu destekleyebileceği yeni bir dijital iş ortamı doğdu.

Dünya Bankası’na göre KOBİ’ler işletmelerin yaklaşık %90’ını ve dünya genelindeki istihdamın %50’den fazlasını oluşturuyor. Gelişmekte olan pazarlarda 10 işten yedisini KOBİ’ler yaratıyor. Dolayısıyla, geniş bant internet, bu temel kategorideki işletmelerin büyümesi ve gelişmesinde önemli bir rol oynuyor.

Güvenlik en önemli öncelik

Çalışanların istedikleri yerden çalışmak için ofis dışından şirketlerinin ağlarına ve uygulamalarına bağlanarak, halka açık ve özel ağlar yoluyla verilere çeşitli cihazlarla erişmesi gerekiyor. Giderek daha fazla çalışan, emniyet ve güvenliğin yanı sıra, hız ve sorunsuz bağlantının, hibrit çalışmanın başarısında büyük öneme sahip olduğunun bilincine varıyor. Uzaktan tam zamanlı veya hibrit çalışan profesyonellerin yarıdan fazlası ise güvenli bir geniş bant bağlantı için daha fazla ücret ödemeye hazır olduğunu ifade ediyor.

Dijital uçurumun kapanması

İş dünyasının ötesinde, internete erişim kalitesinin artırılmasının ekonomi ve toplum üzerinde daha geniş kapsamlı etkileri de söz konusu. Ankete katılanların dörtte üçüne göre hızlı ve sorunsuz bir internet bağlantısı, gelecekte ekonomik büyüme ve eğitimli bir nüfus için kritik öneme sahip. Benzer oranda (%78) katılımcı ise herkesin, nerede olursa olsun, hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Cisco Geniş Bant İnternet Endeksi’nden elde edilen veriler, dijital uçurumla ilgili kaygılara da ışık tutuyor: Ankete katılanların %65’ine göre, internet bağlantısının iş ve eğitim fırsatlarına erişim için daha da hayati öneme sahip olduğu bu günlerde, uygun fiyatlı ve sorunsuz çalışan geniş bant internet bağlantısı bir öncelik haline geldi. Katılımcıların yarısından fazlası (%58) ise kapanma döneminde internet bağlantısındaki sorunlar nedeniyle internet üzerinden doktor randevularına ve çevrimiçi eğitimlere, sosyal hizmetlere ve kamu hizmetlerine katılamadıklarını ifade ediyor.

Dijital kapsayıcılık için iş birliği

Herkes için geniş bant internet ihtiyacı, şirketler ve sektörler için iş birliği yapıp harekete geçme konusunda büyük bir fırsat sunuyor. Ankete katılanların %75’ine göre, devletlerin yüksek hızlı ve güvenilir internetin herkese sunulmasını sağlama planlarını hızlandırması gerekiyor. Devletler, rekabeti teşvik eden, internet yatırımlarına önayak olan ve kapsama alanını genişleten geniş bant internet politika ve programları uygulayabilir. Öte ayandan şirketler de hibrit çalışma modeli için doğru teknolojiyi kullanarak çalışanlarını destekleyebilir. Hizmet sağlayıcılar ise devlet kurumlarıyla iş birliği yaparak internet hizmeti almayan veya yetersiz hizmet alan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabilir ve ihtiyacı karşılayacak olan “gelecek için internet” hizmetine güç vermenin yeni yollarını uygulamaya koyabilir.

Cisco Geniş Bant İnternet Endeksi Hakkında

Cisco Geniş Bant İnternet Endeksi, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, Rusya, Japonya, Hong Kong, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Singapur, Tayland, Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Hindistan, Kanada, Brezilya, Meksika, Çin, ABD, İspanya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İsveç, BAE ve Hollanda olmak üzere 30 ülkeden 59.796 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarına dayalı bir çalışmadır. Aralık 2021’de tamamlanan bu çalışmanın katılımcıları arasında her ülkenin her bölgesinde bulunan ve uzaktan tam zamanlı, ofiste tam zamanlı, hibrit, ev ve ofis arasında ve sahada çalışan kişiler yer almıştır. Anket, ESOMAR ilkelerine uygun bir biçimde faaliyet gösteren Market Research Society (MRS) tarafından belirlenen kurallara uyan ve MRS üyelerini görevlendiren bağımsız bir araştırma danışmanlık şirketi olan Censuswide tarafından gerçekleştirilmiştir.

Teknoloji Makaleleri