Bu hafta gündemdekiler

İlgili İçerikler

EMC, CIO Connect Zirvesi 2015’te Stratejik CIO’ların Yükselişine Dikkat Çekiyor

emc_globaltechmagazineTürkiye, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’ya yönelik EMC CIO Connect Zirvesi 2015 başladı. 26-27 Mayıs tarihlerinde Prag’da gerçekleşen zirve, bölgedeki büyük ölçekli işletmelerin yenilikçiliği teşvik etmek ve rekabet avantajı sağlamak için üçüncü platform teknolojilere yatırım yapmaya devam ettiği bir ortamda, CIO’lara yeni fırsatları tespit ederek bu fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olma amacıyla düzenleniyor.

“Mümkün Olanı Yeniden Tanımlayın” temasıyla düzenlenen etkinlik, BT’nin rolü ve sorumluluklarının işletmelere daha büyük değer sağlamak için değişmeye devam ettiği bir ortamda bölgede etkin olan kilit sektörlerden 100’den fazla vizyoner CIO’yu ve üst düzey BT profesyonelini bir araya getiriyor.

Araştırma şirketi Vanson Bourne tarafından 33 ülkeden BT konusunda karar verme yetkisi olan 10 bin 451 yöneticiyle gerçekleştiren global bir araştırmaya göre, BT’nin günümüzde işletmenin büyümesinde etken bir faktör olması konusunda herhangi bir şüphe yok, ancak buna rağmen EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesinden araştırmaya katılanların %47’si harcama kararlarının hızlı bir şekilde BT departmanlarının kontrolünden çıktığına inanıyor. BT dışındaki departmanların üst düzey yöneticileri üçüncü platform teknolojilerinin satın alımında her geçen gün daha aktif bir role sahip oldukça, CIO’ların görev alanı da daha stratejik, pazara dayalı girişimlere odaklanacak şekilde dönüşüyor. Bu girişimler daha sonra rekabet avantajı sağlamak, hissedarlara daha fazla değer sunmak, işin işleyişini basitleştirmek ve mevcut müşteri portföyünü muhafaza ederken yeni müşteriler kazanmak için kurum içi ve aracılardan temin edilen BT hizmetleri tarafından destekleniyor.

BT liderlerinin stratejik CIO’lara dönüşme yolculuğu

EMC’nin Türkiye, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mohammed Amin, etkinliği çevik ve modern hizmetler sunmak için stratejik CIO’lara dönüşme sürecinden geçen BT liderlerinin karşılarına çıkabilecek fırsatların altını çizen bir sunumla açtı. Sunumda, EMC’nin BT liderlerine bu fırsatları yakalamaları, BT gündemlerini iş hedeflerine uygun şekilde yeniden düzenlemeleri ve yazılım tanımlı işletmelere dönüşüm süreçlerinin daha fazla çeviklik ve verimlilik sağlamasını mümkün kılmalarına yardımcı olma hedefi de ayrıntılı olarak irdelendi.

Yazılım tanımlı veri merkezleri konu edildi

Bu mesajın ardından, diğer konuşmacılar Yazılım Tanımlı Veri Merkezi’nin işleyişi ve konuşlandırılması ve günümüzde farklı birçok sektörde işletmelerin çeviklik, ölçeklenirlik ve verimlilik konusundaki ihtiyaçlarını gidermelerine olanak sağlayan Bulut, Flash ve Büyük Veri teknolojileri hakkında en iyi uygulamalardan örnekler verdi. Zirvede internet üzerinden sürekli olarak birbirine bağlı olan toplumların taleplerini karşılamak için daha akıllı, daha güvenli hizmet altyapısını mümkün kılan akıllı şehirlerin kurulması sürecinde ölçeklenir yeniliklere duyulan ihtiyacın öneminin vurgulandığı bir özel oturum da gerçekleşti.

İki gün sürecek olan EMC CIO Connect Zirvesi 2015’te BT gündemlerini ve iş süreçlerini yeniden tanımlamak, rakiplerinden farklılaşmak ve performanslarını artırmak isteyen BT liderlerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarını, uzmanlıklarını paylaşmalarını mümkün kılan interaktif sunumlar, paneller ve seminerler yer alacak.

Mohammed Amin , EMC Türkiye, Doğru Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı

“İşletmeler işteki başarılarını ve performanslarını yeniden tanımlamaya yönelik olarak bulut, sosyal, mobil ve büyük veri trendlerinden daha etkin biçimde yararlanmak için BT departmanlarından medet umuyor. CIO’lar ve BT dışı departmanların Üst Düzey Yöneticileri de işletmenin değerini artırmak ve stratejik iş hedeflerine ulaşmak için yakın bir işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini daha açık şekilde görüyor. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler,  BT’nin tüketiciye uyarlanmasının BT departmanlarına yaklaşım ve algılarını revize etmeleri konusunda yapılan taleplerde etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Müşterilerimizle birlikte çalışarak, işletmelerine daha fazla değer sağlamak için bir değişim sürecinden geçen BT’ye bu geçiş sürecinde yardımcı olmayı çok isteriz.”

Teknoloji Makaleleri