Ana Sayfa Haberler Tek Tıkla Yılda 50 Bin Dolar Tasarruf

Tek Tıkla Yılda 50 Bin Dolar Tasarruf

Asseco SEE Company's Visual Identification NOVEMBER 2009Uluslararası araştırma şirketi Aberdeen Group tarafından yapılan “Gider Analizi” araştırmasına göre, gider analizi çözümünü kullanan büyük işletmeler yüzde 12, küçük işletmeler yüzde 9 oranında tasarruf sağlıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 88’i, gider analizi yönetim süreçlerini “yüksek öncelikli proje” olarak değerlendiriyor. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göreyse, gider yönetimini manuel gerçekleştiren işletmeler yılda 150 bin Dolar kaybediyor. Otomatize edilmiş gider yönetimi yıllık 50 bin Dolar tasarruf sağlıyor.

Hızlı değişim gösteren ekonomik koşullar, yatırımların geciken geri dönüşleri ve öngörülemeyen gider kalemleri, her kurumun gelir-gider dengesini doğrudan etkiliyor. Güçlü ve dengeli mali yapılara sahip olmayı, tasarruf ederek rekabette ve kârlılıkta öne çıkmayı hedefleyen kurumlar, ihtiyaca özel gider çözümleri yazılımı kullanıyor. İşletme giderleri, otomatize edilmemiş yatırımlar ve iyi planlanmayan iş süreçleri, şirket bütçeleri üzerine büyük maddi külfetler getirebiliyor. Asseco SEE, Fidelity® çözümü ile kurumsal varlık ve gider yönetimini optimal seviyede sağlıyor. Çözüm sayesinde işletmeler gider kalemlerini doğru yönetiyor, tasarruf sağlıyor ve yoğun rekabet ortamında karlılığını koruyor.

İşletmelerin yüzde 46’sı gider analizi ile yüzde 12 tasarruf sağlıyor

Aberdeen Group tarafından gerçekleştirilen “Gider Analizi” araştırmasına göre, gider analizi yöntemlerini kullanan büyük işletmeler yüzde 12, küçük işletmeler ise yüzde 9 oranında tasarruf elde ediyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 88’i, gider analizi yönetim süreçlerini “yüksek öncelikli proje” olarak değerlendiriyor. Söz konusu işletmelerin yüzde 46’sı gider analizini iş süreçlerini destekleyen kritik kurumsal uygulamalar olarak kullanıyor. Satın alma ve ERP sistemlerinden alınan düşük kaliteli raporların, karar alma süreçlerini olumsuz etkilemesi, işletmelerin gider analizi çözümünü tercih etmesine neden oluyor.

Gider yönetimi, yöneticilerin hızlı ve doğru karar almalarını kolaylaştırıyor

Kurumsal varlık ve gider yönetimi, şirketlere yoğun rekabet koşullarında avantaj sağlıyor.

Yeni tasarruf avantajlarının yakalanmasına olanak sağlayan gider yönetimi çözümü, yönetim kararlarının doğruluk yüzdesini artırıyor. Varlık ve gider yönetimini iş süreçlerine entegre eden işletmeler; diğer kurumlara oranla yüzde 33 daha iyi gider kalemi yönetimi, yüzde 21 daha iyi tedarikçi analizi ve yüzde 11 daha iyi gider görünürlüğü sağlıyor.

Sık seyahat edenler için mobil çözümü de var

Mobilitenin her geçen gün yaygınlaştığı günümüzde Asseco SEE Fidelity®, kurumlara, zaman ve mekândan bağımsız yönetim ve karar alma platformu sunuyor. Sahada çalışanlar ve tedarikçiler, ihtiyaç duyulan kritik bilgilere anında erişebiliyorlar. Böylece kritik kararlar ve onaylar zamanında verilerek, mali kayıpların önüne geçiliyor.

Fidelity çözümü, ihtiyaca özel ve esnek gider yönetimi modeli sunuyor

Asseco SEE, Fidelity® çözümü ile kurumların varlık, satın alma ve gider yaşam döngülerine katma değer sağlıyor. Fidelity, kurum ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenebilecek şekilde esnek ve modüler bir yapı sunuyor. İşletmeler, 500’den fazla özel fonksiyon ile deneyimlenmiş en iyi iş uygulamalarını, esnek ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleşebilen bir altyapı ile çok kısa sürelerde kendi sistemlerine uygulayabiliyor ve yatırımlarının geri dönüşünü sağlayabiliyor.

CEO’ların can simidi gider yönetimi analizi olacak

Fidelity®, varlık ve gider yönetimi için temel uygulamalar olan satın alma yönetimi, tedarikçi sözleşmeleri yönetimi ve varlık yaşam döngüsü yönetimini tek bir çatı altında bir araya getirirken, gayrimenkuller, şubeler, inşaat hizmetleri ve araç filosu gibi özel gider kalemlerinin operasyonunu da yönetiyor. Tüm gider kalemlerine ilişkin proaktif maliyet kontrolü sağlayan çözüm, bütünleşik bütçe yönetimi sayesinde talepten itibaren tedarik sürecinin her aşamasında bütçe kontrolü yapıyor.