Bu hafta gündemdekiler

İlgili İçerikler

2016’da KEP Adres Sayısı 2 Kat, Kullanım Oranı 5 Kat Artacak

TürkKEPYasal düzenlemelerle kullanımı artan ve yaygınlaşan e-dönüşüm uygulamaları ülke ekonomisine önemli derecede katma değer sağlıyor. Kâğıt, işçilik, postalama ve depolama maliyetlerini sona erdirecek e-dönüşümle yıllık 3 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağlanması öngörülüyor. Kâğıda dayalı işlemlerde sık rastlanılan evrakların kaybolması, teslim edilememesi, bazı noter masrafları, günlerce veya haftalarca bekleyen işlemler geride kalıyor.

Bireyler ve kurumlar, tüm işlemlerini çok daha uygun maliyetlerle, saniyeler içinde hatasız ve eksiksiz bir şekilde yasal geçerli ve güvenli şekilde yapabiliyor. Türkiye çapında sunduğu e-dönüşüm hizmetleriyle sektöre öncülük eden TÜRKKEP, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

E-dönüşüm uygulamaları, çözümleri ve hizmetleri yaygınlaşıyor ve kullanıcı sayısı hızla artıyor. Ülkemizde elektronik imza ve zaman damgası düzenlemeleri ile 2004 yılında başlayan e-dönüşüm süreci, kayıtlı elektronik posta (KEP), e-tebligat, e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-beyanname, e-bildirge, e-devlet kapısı ve yeni başlayan e-kimlik uygulamaları ile kamu ve özel sektörde hızla yaygınlaşmış ve önemli sayılarda kullanıcıya ulaşmış bulunuyor. Elektronik ortamda yasal geçerliliği olan, güvenilir, inkâr edilemez şekilde e-belge paylaşımı ve bildirim aracı olarak kullanılan KEP sistemi sayesinde tüm kurumlar ve bireyler; resmi, ticari, hukuki işlerini elektronik ortamda hızlı, verimli ve tasarruflu şekilde yapabiliyor. 2015 yılında ülkemizdeki toplam KEP adresi sayısı 150 bini geçti. KEP adreslerinin yüzde 90’ı kurumsal, yüzde 10’u bireysel adreslerden oluşuyor. Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile mali müşavir, avukat, doktor, mühendis gibi meslek mensupları ve beyaz yakalı profesyonellerde de KEP kullanımı yaygınlaşıyor. Bankalar, finans, sigorta, telekom, enerji, medya, havayolu, gümrük, lojistik, gıda şirketleri, holdingler, dağıtıcılar ve kurumsal şirketler ile yenilikçi vizyoner şirketler KEP sistemine hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Kamu tarafında ise birçok kurum KEP gönderebilme ve alabilme, e-yazışma yapabilme ile ilgili altyapılarını hazırlamış durumda. TÜRKKEP, 2015 yılında kurumsal KEP hesabı sahibi müşteri sayısını yüzde 300,  bireysel KEP hesap sahibi müşteri sayısını da yüzde 100 artırdı.

2016’da KEP adres sayısı 2, kullanım oranı 5 kat artacak

Türkiye’de 2015 sonu itibariyle, KEP adresi sayısı 150 bini geçti ve bu sayıya 2 yıl içinde ulaşıldı. KEP sistemi, e-tebligat ve e-yazışma gibi kamudaki önemli e-dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağladığı gibi aynı zamanda e-imza ve zaman damgasını kullanımını yaygınlaştırıyor. KEP ile resmi, ticari ve hukuki her türlü yazışma ve belge paylaşımının yasal geçerli ve güvenli yapılabilmesinden dolayı, özel sektörde de e-yazışma, e-mutabakat, e-bordro, e-sözleşme, e-teklif, e-bildirim, e-itiraz gibi birçok alanda KEP kullanımı yaygınlaşıyor ve gönderi adetleri artıyor. E-İmza ve mobil imza sayılarının ve zaman damgası sayısının özellikle KEP sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte 2016 yılında ve önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. 2016 yılında ülkemizdeki toplam KEP adres sayısının 2 kat, kullanım oranının ise 5 kat artacağı öngörülüyor.

TÜRKKEP, 2015 yılında en hızlı büyüyen bilişim şirketi ödülünü aldı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-İmza, e-Tebligat, e-Saklama hizmetlerinin yanı sıra, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter hizmetleri ve çözümlerini de bir arada Türkiye’nin her yerinde yaygın hizmet ağıyla sunabilen öncü güven kurumu TÜRKKEP’in Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan Bilişim 500’e göre son bir yılda en fazla büyüyen bilişim şirketi ödülünü aldığını belirten TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, “TÜRKKEP, tüm Türkiye’de sağladığı yerinde ve anında KEP ve e-imza hizmetleri sayesinde, 2015 yılında yeni KEP müşteri sayısında yüzde 70, yeni e-imza müşteri sayısında yüzde 140 oranında artış sağladı. 2016’ta bu oranların iki katını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kurumsal KEP çözümlerimiz ile büyük kurumların, bulut KEP çözümlerimiz ile de küçük ve orta boy işletmelerin KEP ve e-imza ile ilgili tüm altyapı ve entegrasyon ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin önde gelen kamu kurumları, bankaları, holdingleri gibi büyük kurumlarının çoğunluğunun KEP ve e-imza ile ilgili altyapı çözümlerinde TÜRKKEP’i tercih etti. TÜRKKEP, 2015’te e-fatura ve e-defter yeni müşteri sayısında yüzde 300 büyüme elde etti. İlk defa başlayan e-arşiv fatura hizmetinde önemli sayıda müşteri edindi. 2015’te piyasadaki 65 farklı muhasebe ve ERP yazılımıyla gerekli teknik entegrasyonları tamamlayarak, müşterilerimize mevcut muhasebe ve ERP yazılımlarının içinden doğrudan e-fatura oluşturabilme, gönderebilme ve alabilme kolaylığı sağladık. 2015 yılında ciromuzu yüzde 40 artırarak başarılı bir yıl geçirdik. 2016 yılında müşterilerimize yenilerini de ekleyerek, hizmet kalitemizi artırarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

E-imza ve mobil imza sayısı 2016’da 2,5 milyona ulaşacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye’de 2014 sonu itibariyle, toplam 1 milyon 650 bin adet e-imza ve mobil imza üretilmişti. 2015 sonu itibariyle, e-imza ve mobil imza toplamı 2 milyona ulaşmış bulunuyor. Böylece, 2015 yılsonu itibariyle elektronik imza toplam sayısında yüzde 20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. E-imza sahiplerinin yüzde 20’sini 19-25 yaş arası, yüzde 40’ını 25-40 yaş arası, yüzde 40’ını 40 yaş ve üstü kullanıcılar oluşturuyor. E-imza kullanıcılarında yüzde 90’nın üzerinde memnuniyet olduğu görülüyor. Ülkemizdeki e-imza ve mobil imza sayısı toplamının 2016 yılsonunda 2,5 milyonu aşacağı öngörülüyor.

2015’te 100 milyon e-fatura oluşturuldu, 2016’da bu sayı 500 milyon olacak

2015 yılı sonu itibariyle e-fatura uygulamasına geçen ilave mükellefler ile toplam kullanıcı mükellef sayısı 48 bine ulaştı. E-fatura uygulamasına benzer bir uygulama olan e-arşiv faturaya 2.500 mükellef geçiş yaptı. Böylece e-fatura ve e-arşiv faturaya geçen mükellef sayısı toplamı 50 bini aştı. 2015 yılında ülkemizde toplam 100 milyon adet e-fatura oluşturuldu. 2016 yılında ise toplam oluşacak e-fatura âdetinin 500 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. E-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kâğıt tüketiminin azaltılması, kargo ve noter masraflarının düşürülmesi gibi tasarrufları da beraberinde getiriyor. Yeni yasal düzenlemeler ve teknoloji alanındaki gelişmeler fatura, defter ve arşiv gibi iş süreçlerinin de elektronik ortama aktarılmasına olanak sağlıyor. 2016’da e-fatura ve e-defter sayısının yaklaşık 65 bin ila 70 bine çıkması bekleniyor.

 

TÜRKKEP’ten bir yenilik daha: E-saklama hizmeti

Ülkemizde yeni başlayan ve TÜRKKEP tarafından hizmete açılan bir diğer önemli bir e-dönüşüm uygulaması ise yasal geçerli ve güvenli elektronik saklama hizmeti. E-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal geçerli, güvenli şekilde istenen süre boyunca saklanmasını, istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını ve yasal ibraz yükümlülüklerinin saklanan e-belgenin sunularak yerine getirilmesini sağlayan bir sistem. TÜRKKEP, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamındaki KEP düzenlemelerine göre aldığı yetki ile katma değerli hizmetlerden biri olarak yasal geçerli ve güvenli e-saklama hizmeti de veriyor. TÜRKKEP, aynı zamanda Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında GİB tarafından yapılan e-fatura ve e-defter düzenlemeleri kapsamında aldığı “Saklamacı Kuruluş” yetkisi ile de yasal geçerli ve güvenli e-saklama hizmetlerini ülkemize sunan ilk güven kurumu.

Kamuda e-tebligat ve e-yazışma başladı

KEP sisteminden beklenen faydaların elde edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması açısından kamuda yürütülen e-tebligat ve e-yazışma projeleri büyük önem taşıyor. Adli ve idari tebligatlar, ülkemizde 2015 yılında ilk defa e-tebligat olarak gönderilip alınabilmeye başlandı. E-tebligat uygulaması ile birlikte zamanında ve doğru tebligat yapılması yargı sürecinin hızlanması ve hak kayıplarının önemli oranda azalması bekleniyor. Fiziki tebligatlara göre yüzde 50’nin üstünde maliyet avantajı sağlayan e-tebligat uygulaması, on binlerce ağacı da kesilmekten kurtaracak, asgari 100 milyon TL tasarruf sağlayacak. Kamuda yürütülen bir diğer önemli proje olan e-yazışma projesi de 2015 yılında ilk defa başlatılarak kısa sürede önemli kurumlar tarafından uygulanmaya başlandı. EPDK tarafından ülkemizde ilk defa başlatılan özel sektöründe dahil edildiği e-yazışma projesi kapsamında, elektrik ve doğal gaz dağıtım ve perakende lisansı almış şirketlere, tüketici şikayetlerinin KEP sistemi üzerinden e-yazışma paketi (EYP) olarak gönderilmesi ve aynı şekilde cevaplarının da e-yazışma paketi olarak alınması uygulamasına geçildi.

Teknoloji Makaleleri