Ana Sayfa Haberler Red Hat müşteri öncelikleri araştırması sonuçlandı

Red Hat müşteri öncelikleri araştırması sonuçlandı

red hat globaltechmagazineRed Hat JBoss Middleware müşteri öncelikleri araştırmasına göre mikroservisler ve konteynerlerin sayısı arttıkça hibrit bulut dengesi de sağlanıyor. Araştırmada müşterilerin büyük çoğunluğunun mevcut uygulamalarını koruma ve güncelleme yeteneklerine (yüzde 71) ve yeni uygulamaları daha hızlı yaratma (yüzde 53) konusuna öncelik verdiği görülüyor. Araştırma ayrıca Red Hat vizyonuna duyulan güvenin büyük olduğunu da gösteriyor.

Red Hat JBoss Middleware ekibi bu yıl mayıs ve ağustos ayları arasında üç araştırma yürüttü ve 865 Red Hat JBoss Middleware müşterisine, gelişmekte olan mimariler ve programlama paradigmalarına dair ne düşündüklerini sordu. Red Hat’in burada asıl odaklandığı konu ise mikroservisler, konteynerler ve bulut çağında müşterilerin Java EE hakkındaki yorumlarıydı. Araştırmanın bir diğer amacı da müşterilerin öncelikleri ve motivasyonları, karşılaştıkları güçlükler ve nihayetinde Red Hat’in ürün ve hizmetlerinden ne derece memnuniyet duyduklarını öğrenmek idi.

Java EE uygulamaları

Konuyla ilgili olarak müşterilere mevcut ürünlerini, yani Java EE uygulamalarını nasıl tanımladıkları soruldu. Yüzde 64’ü oluşturan büyük çoğunluğu bunların büyük, geleneksel, kurum içi Java EE uygulamaları olduğunu söylerken, yüzde 23’ü uygulamalarının çoğunun kendi yerinde bir bulutta olduğuna, yüzde 13’ü ise uygulamalarının yarısından fazlasının bulut ortamlarında kurulu olduğuna işaret etti.

Ancak önümüzdeki 3 yıl içinde bu dağılımın daha dengeli olacağı da öngörülüyor. Müşterilerin yüzde 30’u tüm uygulamalarının büyük, geleneksel, kurum içi Java EE uygulamaları olacağını düşünürken, yüzde 32’si ikisinin bir karışımı olacağını, yüzde 38’inin ise uygulamalarının yarısından fazlasının bulut ortamlarında kurulmasını bekledikleri görülüyor.

Bu değişim birçok kurumda stratejik bir zorunluluk olmaktan ziyade, doğal bir evrim olarak gerçekleşecek; zira kurumlar olgunlaştıkça daha heterojen bir kimlikle hibrit bulut ortamlarına geçiyorlar. Katılımcıların yalnızca yaklaşık dörtte birine (yüzde 24) göre, BT organizasyonları için uygulamalarının buluta taşınmasını yüksek öncelik taşıyor. Müşteriler bunun yerine mevcut uygulamalarını koruma ve güncelleme yeteneklerine (yüzde 71) ve yeni uygulamaları daha hızlı yaratma (yüzde 53) konusuna öncelik veriyorlar.

Bu öncelikler, müşterilerin mikroservis ve konteynerlere yaklaşımlarına da yansıyor. Bu iki teknoloji kurumsal uygulama ortamlarında daha büyük çeviklik ve kontrol ihtiyacını karşılıyor.

Kurumlara mikroservis mimarilerinin kurma planlarının zamanlamaları sorulduğunda yüzde 29’u halihazırda zaten kullandıklarını veya şu anda uyguladıklarını belirtiyor. Konteynerler konusunda da benzer bir rakam ortaya çıkıyor: yüzde 33.  Katılımcıların yüzde 36’sı şu anda mikroservisleri araştırma aşamasında olduklarını ve yakın vadede  (önümüzdeki yıl) bunları kuracaklarını söylüyor. Yüzde 38’i ise aynı şeyi konteynerler için söylüyor. Katılımcıların beşte birinden azı ise, mikroservis mimarisini (yüzde 18) veya konteynerleri (yüzde 16) önümüzdeki 5 yıl içinde kurmayı planlamadıklarını belirtiyor.

Bu önceliklerin, katılımcıların karşılaştıkları bazı zorluklarla ilişkili olduğunu görmek de sürpriz olmuyor. Bu zorluklar genelde mevcut uygulama altapılarıyla ilgili ve aynı kaynaklarla daha çok ve daha hızlı hizmet vermesi beklenen BT departmanlarının üzerindeki sürekli baskının bir yansıması. Katılımcıların yüzde 63’ü uygulama altyapısının gerektirdiği maliyet ve çabayı bir zorluk olarak görüyorlar. Yüzde 50’si eski teknolojileri bir zorun olarak görürken, yüzde 34’ü pazar ve geliştirici üretkenliği konusunda beklenen hızın bir baskı unsuru olduğunu düşünüyor.

JBoss’un sağladığı faydalardan duyulan memnuniyet büyük!

Araştırmada 5 yıldan uzun süredir Red Hat müşterisi olan kullanıcıların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına Red Hat’in yardımcı olup olmadığı, Red Hat’in amiral gemisi Java EE ürünü, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform’dan (EAP) yararlanarak öncelik verdikleri ihtiyaçlara cevap bulup bulmadığı soruldu. Kazanımları üzerine ayrıntılı bilgi vermeleri istendi.

Buna göre, JBoss EAP kullanmanın en önemli üç faydası şöyle sıralanıyor:  İstikrar- versiyon yükseltme kolaylığı- bakım-onarım süresinin kısalığı (yüzde 59), düşük maliyet (yüzde 44) ve ileri düzey geliştirici üretkenliği (yüzde 38).

Red Hat, daha modern teknolojilere geçiş yapan kurumların mevcut uygulama ortamlarını kullanmalarına ve genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla bu yılın başlarında JBoss EAP 7’yi tanıtmıştı. Red Hat JBoss; rahat kullanılan, hem geleneksel hem de mikroservis tarzı uygulamalarda çok az ayak izi bırakan ve konteyner uygulama platformu Red Hat OpenShift için optimize edilmiş bir platform olarak ön plana çıkıyor.