Ana Sayfa Haberler Kurumsal uygulamalar, yüksek performanslı depolama ihtiyacını artırıyor

Kurumsal uygulamalar, yüksek performanslı depolama ihtiyacını artırıyor

netapp globaltechmagazineNetApp tarafından EMEA bölgesindeki Flash kullanımı ile ilgili olarak yaptırılan sektörel araştırma, kurumların kritik uygulamalarını (app) desteklemek için yüksek performansa ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor.  Ne var ki, neredeyse dörtte birinin Flash teknolojilerini kullanma yönünde planları yok. Araştırmada ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya’dan katılan 3000 BT karar vericisinin yüzde 85’inin, BT satın alma kararlarından doğrudan sorumlu olduğu görülüyor.

Araştırmada elde edilen bulgulardan bazıları:

  • Ödemeler, CRM ve iş zekası uygulamaları en yüksek performans gerektiren uygulamalar: Araştırmadaki katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 46), işletmelerinde yüksek performanslı depolama teknolojilerine ihtiyaç olduğu fikrini paylaşıyor. Ödeme süreçleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve İş Zekası uygulamaları iş sürekliliğini sağlamak için en istikrarlı seviyelerde yüksek performansı gerektiren uygulamalar arasında yer alıyor.
  • EMEA Flaş pazarı doymuş değil: Yüksek performanslı depolama ihtiyaçları olduğunu söyleyen BT karar vericilerinin neredeyse dörtte biri, uygulamalarını Flash ile desteklemediklerini de anlatıyor. Hatta yalnızca yüzde 16’sı ödeme süreçleri, CRM ve İş Zekası uygulaması gibi iş sürekliliği için en kritik konularda  Flash kullanıyor. Eğer en yoğun zaman diliminde, Flash depolama ve Kurumsal uygulama desteği bir saatten uzun bir süre aksarsa, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52) müşterilerin bundan memnuniyetsizlik duyacağını, yaklaşık yarısı ise (yüzde 48,5) müşterilerin  o işletmeye karşı güvenlerini kaybedeceğini söylüyor. Yaklaşık yarısı (yüzde 48) bu durumdan dolayı kurumun para kaybedeceğini düşünüyor.
  • Flaş bilinci ve büyüme fırsatı yüksek: BT karar vericilerinin dörtte üçünden fazlası (yüzde 78), Flash’a yatırım yapma konusunda bilgi sahibi; bu bilginin en yüksek olduğu yer ise büyük kurumlar (yüzde 28). Bu farkındalığa karşın, EMEA’daki büyük kurumlardan katılan katılımcıların yüzde 28’inde Flash yok ve kullanma planları da yapmıyorlar. EMEA kurumlarındaki neredeyse her 5 kişiden biri (yüzde 18), Flash’tan yararlanmayı planlıyor ve neredeyse yarısı (yüzde 48) hâlihazırda kullanmaya başlamış bulunuyor. Bu arada, bölgedeki büyük ve orta ölçekli kurumların yüzde 14’ü Flash kullanmayı planlıyor ve en yüksek büyüme potansiyelinin ise küçük işletmelerde olduğu görülüyor (yüzde 1 7).

NetApp Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Alex Wallner şöyle görüş bildiriyor: “Bu araştırmalar işletmelerin yüksek performanslı uygulamalara duyduğu iştahın yanı sıra müşterilere hizmet vermek ve günlük operasyonları yürütmek için bunlara duyulan bağımlılığın yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. İşletmelerin misyon-kritik yapısı ve yüksek performanslı depolama konusu göz önüne alındığında, daha fazla flaş kullanımına yönelik olarak hala geniş bir alanın mevcut olduğunu görmek hem şaşırtıcı hem de heyecan verici. NetApp, Flash tarafından sağlanan kurumsal değerle ilgili eğitici faaliyetlerini artırmayı ve EMEA’da daha çok işletmenin Flash’ın sunduğu fırsatlardan faydalanmasına yardım etmeyi taahhüt ediyor.”

NatApp, yeni nesil veri merkezi gerektiren ölçek, hız ve veri hizmetine sahip müşterilerine endüstrinin en geniş All-Flash çözümleri sağlayan kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. NetApp flaş portföyü aralarında performans uygulamaları, sanallaştırılmış altyapı ve bulu-benzeri altyapılar olmak üzere öncelikli kurulum modellerinde en iyi sonuçları sağlamalarına yardımcı oluyor.

İngiltere, Fransa ve Almanya’da yer alan 3000 BT karar vericisi ile yapılan NetApp araştırması Mayıs 2016 tarihinde Opinion Matters şirketi tarafından yürütüldü.