Ana Sayfa Haberler Batı Piyasaları Yetenek Savaşını kazanıyor mu?

Batı Piyasaları Yetenek Savaşını kazanıyor mu?

aruba networks globaltechmagazineEconomist Intelligence Unit (EIU) ve bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın “Mobilite, Performans ve Bağlılık” raporunda Batı piyasalarında çalışanlar, önemli Asya piyasalarındaki meslektaşlarına göre kendilerinin işlerinde daha mutlu, işverenlerine daha bağlı ve işlerinde daha verimli olduklarını bildirdiler.

ABD, Almanya ve İngiltere gibi önemli batı piyasalarından 1,865 çalışanın kendi kendilerini değerlendirdikleri çalışmada, Japonya ve Singapur gibi doğu piyasaları ile kıyasladıklarında, bağlılık, iş memnuniyeti, verimlilik ve yaratıcılık gibi önemli ölçütler açısından kendilerini sürekli olarak daha iyi bir konumda görüyorlar.

  • Doğu’da sadakat ve memnuniyet daha düşük: ABD’li çalışanların yaklaşık üçte biri (%29) kendilerini işverenlere tamamen bağlı olarak görüyorlar, onları yakından Almanya izliyor (%27) ve Japonya’nın değerlendirmesi (%5) ise tamamen ters yönde. ABD ve Almanya’daki çalışanlar da en memnunlar arasındalar (%15 ve %10’u iş memnuniyeti için kendilerine 10 üzerinden 10 veriyorlar), bunlara karşılık Japonya’da bu oran sadece %3 ve Singapur’da %6.
  • ABD’de %20 çalışan kendilerine 10 üzerinden 10 verirken, bunları Almanya %16 ve İngiltere’deki %12’lik oran ile batı verimlilik savaşını kazanıyor. Japonya’da %5 ve Singapur’da %9’luk bir kesim bu konuda kendilerini en iyi olarak görürken, doğu piyasaları bu oranlarla kendilerini daha az verimli olarak değerlendirmiş oluyor.
  • Mobil teknoloji Batı’da yükseliyor: Alman katılımcıların yaklaşık beşte biri (%18) mobil teknolojiyi benimseme açısından şirketlerini bir ‘öncü’ olarak görürlerken, Japonya’da bu oran %7.
  • İş gücünden global olarak beklenti giderek yükseliyor: Teknolojiyi ilk kullananların (#GenMobile) %40’ı, mobilitenin yetenek geliştirme konusunda önemli bir rol oynadığını belirterek kendi mobil cihazlarını iş için kullanmalarına izin vermeyen bir şirkette asla çalışmadıklarını söylediler.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın Başkan Yardımcısı Chris Kozup bu konuda şu yorumu yaptı: “Şirketler sadece kendi yetenekli elemanları kadar iyidirler. Bu bulgulara bakarsak, mobiliteyi tam olarak karşılamadıklarında işverenlerin büyük yetenek havuzlarını kaçırma açısından riskleri vardır. #GenMobile’ın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma şeklimiz değişiyor ve şirketler eğrinin önünde kalmazlarsa, yanlışlıkla, en iyi adayların gözünden kaçan daha az verimli çalışma ortamları yaratabilirler.”

Öncü Mobil İşyeri: Serbest Ortamlı ve Mobil Uygulamalı Esnek Çalışma

Araştırmaya göre, herhangi bir zaman herhangi bir yerde çalışabilme esnekliği iş memnuniyeti sağlamak için bir anahtar. Global olarak çalışanların %38’i bunu bir numaralı faktör olarak gösterdiler, en yüksek oran ise İngiltere’de (%43) görüldü.

Bağlılığı koruma konusuna gelince, serbest çalışma esnekliği birçok çalışan tarafından çok önemli görülüyor, özellikle de Singapur (%37), Birleşik Arap Emirlikleri (%31) ve ABD’de (%34). Diğer taraftan başka çalışanlarla işbirliği yapma olanağı da Almanya (%43), Fransa (%37) ve Japonya’da (%35) çalışanlar için bir numaralı seçenek.

Her bir durumda, mobile teknolojinin, bu özellikleri mümkün kılan temel etken olduğu görüldü. Araştırmaya katılan şirketlerin %42’sinde, işbirliği için işyerinde mobil uygulamaların kullanıldığı, %33’ünde videolu görüşme, %31’inde ise messenger uygulamalarının kullanıldığı görüldü.

İyileştirilmiş verimlilik, memnuniyet ve bağlılığın dışında bu uygulamaların, iş-yaşam dengesinin iyileştirilmesini sağladığı da bulundu. Yine kendi kendini değerlendirme yoluyla ABD, çalışanların yüzde 16’sının iş-yaşam dengesinde 10 üzerinden 10 vermesiyle, kendilerini en dengeli işgücü olarak değerlendirilirken, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu oran sırasıyla %3 ve %5’tir.

Kozup daha sonra sözlerine şunları da ekledi: “Yetenek savaşını kazanmak için, bugünün CIO’sunun sadece kişisel cihazlar için değil şirketlerin işbirlikçi araç ve uygulamaları için de destek veren bir çalışma ortamını sunabilmesi gerekmektedir.

“Şu açıktır ki, çalışanın en verimli olduğu zamandaki çalışma özgürlüğü hayati önemdedir, bu nedenle mobilite, kontrol listesinin en tepesinde yer almaktadır. Kurumların şimdi rakiplerinden önce bunu yaparak #GenMobile çalışanlarını güvenceye almak için öneriler geliştirmeleri gerekir. Bu şekilde faydalar daha uzun süreli olacak ve hem Batı’da hem Doğu’da çalışanlar dikkat çekmek ve yetenekleri üzerine eşit şartlarda yarışabilecek”.

Aruba, gelirleri olumlu etkileyebilecek ‘önce-mobil’ çalışma şekillerinin nasıl düşünüleceği konusunda CIO’lara rehberlik yapmak için, kârlı mobil ortamları yaratmak amacıyla bir CIO planı geliştirdi.