Ana Sayfa Haberler Red Hat, 2019 mali yılının son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Red Hat, 2019 mali yılının son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

red hat-globaltechmagazineRed Hat, 28 Şubat 2019’da sona eren 2019 mali yılının ve dördüncü mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu. 

Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst konuyu şöyle değerlendiriyor: “Kurumlar, hibrit bulut ortamlarına geçiş yapmaya devam ediyor ve Red Hat’in bulutta yeni imkanlar oluşturan teknolojilerinin büyümesine katkıda bulunuyor. Tüm portföylerimizde aktif aboneliğe sahip toplam müşteri sayısı 2019 mali yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak, abonelik gelirlerimizi 5 milyon dolardan fazla artırdı. Bu büyümenin merkezinde Ansible ve OpenShift müşterileri yer alıyor. Onların sayısı da 2019 mali yılının sonu itibariyle sırasıyla 1.300 ve 1.000’den fazla oldu.”

Red Hat Başkan Yardımcısı ve CFO Eric Shander ise, “2019 mali yılında kurumlarla olan stratejik ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ettik ve girdiğimiz çok büyük taahhütler de bunun bir göstergesi. Bu dönem yenilenen sözleşme sayısı küçük olsa da geçen yılın bu zamanına kıyasla yüzde 17 artan anlaşmalarımızla elde ettiğimiz geliri 1 milyon dolardan fazla artırdık. Dahası, toplam rezervimiz geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 büyüyerek yaklaşık 4,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2019 mali yılıyla birlikte toplam rezervimiz 3 yıl üst üste bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artıyor. Bu da yaptığımız işin yüksek ivmesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.”

Gelirler

Dördüncü çeyrek için toplam gelir 879 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, sabit kur bazında ise yüzde 17 artış yaşandı. Dördüncü çeyrek için abonelik geliri 774 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıldan yıla yüzde 13 veya sabit kur bazında yüzde 16 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 88’ini abonelik gelirleri oluşturdu. 

2019 mali yılının tamamında toplam gelir 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, sabit kur bazında da yüzde 16 artış yaşandı. Mali yılın tamamı için abonelik geliri 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, sabit kur ölçümüyle yüzde 15 artış sağlandı. Söz konusu mali yılda toplam gelirlerin yüzde 88’ini abonelik gelirleri oluşturdu.

Abonelik gelirlerinde artış

Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrekte 549 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, sabit para kur bazındaysa yüzde 10 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 225 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, sabit kura göre yüzde 34 yükseldi.

Mali yılın tamamında altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 2,1 milyar dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9, sabit para kur bazındaysa yüzde 10 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise mali yılın tamamında 816 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 31, sabit kura göre ise yüzde 32 yükseldi.

Faaliyet Geliri

Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri- faaliyet geliri önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18 artarak 157 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 artarak 227 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 17,8, GAAP-dışı faaliyet marjı ise yüzde 25,8 olarak gerçekleşti. 

Mali yılın tamamında ise GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri- faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak, 512 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artarak 795 milyon dolar oldu. Mali yılın tümünde, GAAP faaliyet marjı yüzde 15,2, GAAP-dışı faaliyet marjı ise yüzde 23,7 olarak gerçekleşti.

Net Gelirler

İkinci çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 139 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,75 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde net kayıp 12 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,07 dolar olmuştu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde Aralık 2017’de kabul edilen Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası uyarınca tek seferlik 123 milyon dolar vergi ödemesi yapılmıştı. 

Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, dördüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri dışına göre ayarlanan gelir, 214 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,16 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 168 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,92 dolar olmuştu. GAAP dışına göre ayarlanan seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine, değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

2019 mali yılının tümü için GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkelerine göre net gelir, 434 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 2,33 dolar oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 262 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,42 dolar olmuştu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde Aralık 2017’de kabul edilen Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası uyarınca tek seferlik 123 milyon dolar vergi ödemesi yapılmıştı. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra GAAP dışı net gelir tüm yıl için 679 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başına 3,69 dolar oldu; geçtiğimiz mali yıl bu rakamlar aynı sırayla 544 milyon dolar ve 3,00 dolar olarak gerçekleşmişti.

Nakit

Dördüncü çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 397 milyon dolara ulaştı. GAAP dışı işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 424 milyon dolar oldu. Mali yılın tamamında GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 1 milyar dolara ulaştı. Mali yılın tamamında GAAP dışı işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı. 28 Şubat 2019 itibariyle dönüştürülebilir tahvil geri ödemelerinin toplamı 498 milyon dolar, kalan anapara değeri de 307 milyon dolar olarak açıklandı. 

28 Şubat 2019 itibariyle, toplam nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımlar, yaklaşık 413 milyon dolarlık veya yaklaşık 0,9 milyon hisse geri satın alımdan sonra 2,4 milyar dolar oldu. 28 Şubat 2019 itibariyle kalan bakiye mevcut geri alımı onayı kapsamındaki kalan bakiye 737,2 milyon dolar oldu.

Ertelenmiş Gelir ve Bekleyen İşler

2019 mali yılının tümü için şirketin toplam birikmiş işlerinin değeri geçen yıla kıyasla yüzde 22 artışla 4,1 milyar dolar oldu. Burada birikmiş işlerle kast edilen, faturalandırılmış olan ve ertelenmiş gelir dahil olmak üzere feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmeleri ve buna ek olarak finansal tablolarımızda olmayan, gelecekte faturalandıracak olan ama feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmeleridir. Mali yıl sonunda, şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 15’lik artışla 3 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin negatif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 77 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yıla kıyasla yüzde 18 artmış olacaktı. 

Finansal tablolarımızda olmayan, gelecekte faturalandıracak olan ve feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmelerinin payı, 28 Şubat 2019 itibariyle 1 milyar dolar fazla vermiştir, geçtiğimiz yılın (2018) sonunda bu tür birikmiş işler fazlası 775 milyon dolardı. 2020 mali yılında, faturalandırılacak toplam birikmiş işlerin payı 28 Şubat 2019 itibariyle 490 milyon dolar idi; 28 Şubat 2018’de biten mali yıl için bu fazlalık rakamı 490 milyon dolardı.

Red Hat, bekleyen IBM ile ilgili işlemden ötürü 2020 mali yılı için görünümlerini güncellemeyecek ve 2019 dördüncü çeyrek kurumsal sonuçlarını duyuracağı konferans çağrısı düzenlemeyecek.