Çarşamba, Temmuz 17, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Software AG: Gelecek, Dijital Platform Tabanlı Ortak İnovasyonda

softwareag globaltechmagazineSoftware AG, Las Vegas’ta düzenlediği en büyük müşteri etkinliklerinden biri olan Innovation World’de Digital Business Platform 2.0’nin (Dijital Dönüşüm Platformu 2.0) tanıtımını yaptı. Dünyanın ilk Dijital Dönüşüm Platformu, piyasaya çıktıktan tam bir yıl sonra işletmelerin ve kamu kurumlarının dijital stratejilerini oluşturmalarına, sağlıklı bir şekilde hayata geçirmelerine ve iş süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla önemli geliştirmelerle kurumsal kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Dijital Dönüşüm Platformu 2.0, dijitalleşmenin benzersiz ve yeni iş fırsatları yarattığı günümüzde, işletmelerin özgün uygulamaları büyük bir hız ve çeviklikle geliştirmesini ve mevcut altyapılar ile entegre etmesini sağlayan yeni teknolojiler ve özellikler ile birlikte sunuluyor.

“Dijitalleşme ERP’nin küme düşmesine neden oldu.  Artık ERP’nin arka ofis kullanımları dışında herhangi bir faydası kalmadı” diyen Software AG CTO’su Dr. Wolfram Jost, Innovation World 2015’te tanıtılan geleceğin teknolojileriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Dijitalleşme, tüm işletmelerin bir yazılım şirketi gibi düşünmesini sağlarken, oluşturulan her bir dijital stratejinin de, işletmelerin iş hedefleriyle örtüşmesine yardımcı olan stratejik bir iş kararına dönüşmesine yardımcı oldu. Bu doğrultuda biz de, işletmelerin ve kamu kurumlarının stratejik iş ortağı olarak, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte ortak inovasyon yapmaya devam ediyor, en yenilikçi teknolojilerin, dijital dönüşüm araçlarının ve yaklaşımlarının uçtan uca uygulamaya alınması ve benimsenmesi konusunda sektördeki öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Müşterilerimizin inovasyona dayalı fikirleri, Software AG teknolojileriyle birleşerek sürdürülebilir başarıyı meydana getiriyor.”

Her geçen gün etkisini artıran dijitalleşme karşısında sağlam bir altyapıyla ayakta kalmak isteyen işletmeler, iş yapma biçimlerini yeniden gözden geçirerek yeni iş modelleri ortaya koymak durumunda. Değişen pazar şartları ve iş gereksinimleri karşısında çalışanlar, iş stratejileri ve donanımlara ek olarak BT sistemlerinin de hızla adapte edilmesi gerekiyor. Bu dönüşümün bir bütün olarak hayata geçirilebilmesi için de, BT yöneticileriyle üst düzey yöneticilerin birlikte hareket etmesi, işletmedeki tüm karar vericilerin, müşteriler ve yazılım sağlayıcılarla ortak inovasyona açık olmaları gerekiyor.

Software AG’nin yeni ürünü Dijital Dönüşüm Platformu 2.0, stratejik dijitalleşme planlamasından uygulama geliştirme sürecine uzanan tüm aşamalarda kendini hissettiren iletişim kopukluğunu ortadan kaldırıyor:

  • Dijital Yolculuğa Genel Bakış – Dijital İşletme olma yolunda ilerleyen şirket ve kurumlar için, BT ve iş hedefleri uyumluluğuna odaklanan, uçtan uca dijital dönüşüm sunmanın püf noktalarını içeren “Dijital Yol Haritası”.
  • Dijital Yetkinlik Haritası – Referans modeli olarak ARIS’te yer alan harita, dijital yetkinlikler için gereken kabiliyetleri tanımlıyor ve dönüşüm sürecinde uygulanması gereken adımları bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.
  • BT Mimarisi Planlayıcısı – ARIS GRC ve Alfabet, BT mimarisinden bütçelemeye, yasal süreçlerden yönetmelik uyumluluklarına kadar tam dijitalleşme için gereken unsurları kapsamlı bir şekilde listeliyor.
  • Dijital Blueprint – ARIS Business Process Analysis Platform (İş Süreçleri Analiz Platformu) dijital şablon, iş modeli etkisi ve dijital ekonomiye etki edebilecek iş modelleri hakkında ayrıntılı bir kaynak olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.
  • Sadeleştirilmiş Uygulama Geliştirme – “Yurttaş Yazılım Geliştiriciler” tarafından çevik ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirmek için birebir. webMethods Agile Process Platform (Çevik İş Süreçleri Platformu) Software AG müşterilerinin uyarlanabilir ve esnek uygulamalar geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu çevik uygulamalar, daha sonra işletmelerin stratejik BT portföyüne eklenerek mevcut BT ortamıyla entegre edilebiliyor ve karar vericiler her seferinde yeniden uygulama geliştirme ihtiyacı duymuyor.
  • Zenginleştirilmiş Bulut Hizmeti – webMethods hibrit bağlantı, bulut bağlantısı ve geliştirilmiş orkestrasyon sunuyor. API’lerin bulutta barındırılmasını ve API entegrasyonunu sağlayan API Cloud dabu hizmete dahil.
  • Dijital Pazaryeri – Software AG’nin Digital Marketplace (Dijital Pazaryeri) portalı işletmelerin, çözüm hızlandırıcıları, iş süreç modelleri, uygulama bileşenleri, adaptörler ve sektör çerçeveleri gibi en temel BT geliştirme bileşenlerini seçmelerini ve kullanmalarını sağlıyor. Aynı zamanda süreçlerini hızlandırmak için, Software AG partnerleri ve müşterileri tarafından geliştirilmiş etkili çözümleri de edinebiliyorlar.

Yeni geliştirmelerle ilgili yorum yapan Jost, “Dijitalleşme, geleneksel BT’yi derinden sarsıryor ve kökten değiştiriyor. Dış kaynak hizmeti satın alma veya paket programlarla çalışma nedeniyle BT bilgisini ve deneyimini kaybeden veya geride bırakan şirketler, ayakta kalmak için bu uzmanlıklara yeniden sahip olmak zorunda. Dijital ekonomide başarı olmak için gereken çeviklik ve hız, doğru iş fikirlerinin, doğru geliştirme setlerinin ve doğru teknolojinin bir araya gelmesiyle vücut buluyor. Bu kabiliyetler arasındaki engellerin ortadan kaldırılmasını ve bir bütün olarak işlerlik kazanmasını sağlayan piyasadaki tek doğru çözüm ise, Software AG’nin Dijital Dönüşüm Platformu. İşletmeler, artık yazılım sağlayıcılarının inisiyatifinde kalmamalı; inovasyon yapma ve dijital kabiliyetler geliştirme sorumluluğunu tüm paydaşlarla ortak yürütmek zorunda” dedi.

BT geliştirme kabiliyetlerinin şirket içinden temin edilmesi son yıllarda büyük işletmelerde önemli bir trend haline geldi. Örneğin; General Electric (GE) şirket çatısı altında, GE’nin sektör bilgisini tamamlayan ve genişleten binden fazla geliştiricinin ve veri bilimcinin görev aldığı bir “Yazılım Girişimi” (Software Start-Up) kurmak için bir milyar dolarlık yatırım yaptı. GE şu anda, genişletilmiş yazılım ve veri aktiviteleri sonucu 1 milyar dolarlık ek gelir elde ediyor.

Teknoloji Makaleleri