Ana Sayfa Haberler Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümü KTP Turizm Sektörüne Yeni Bir Bakış Kazandırıyor

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümü KTP Turizm Sektörüne Yeni Bir Bakış Kazandırıyor

proline globaltechmagazineTürk Teknoloji şirketi Proline’ın tarih, coğrafya ve bibliyografya alanında çalışmalar yapmış Osmanlı bilim insanı Katip Çelebi’nin ismine bir saygı göstergesi olarak KTP adını koyduğu coğrafi bilgi sistemleri çözümü turizm sektörüne altyapı rehberliği yapıyor. Web tabanlı coğrafi bilgi analizi yapan KTP platformu sayesinde otel zincirleri, turizm acenteleri ve turizm sektörünün diğer tüm paydaşları turizm tesisi inşa edilecek ya da turizm hizmeti sağlanacak bölgenin coğrafi durumu, altyapısı ve daha pek çok yönünü analiz ederek yatırım yapılacak bölgeleri daha kolay seçebiliyor.

Büyük hacimli coğrafi verilerin toplanıp analiz edilmesi yoluyla özel şirketlerin ve kamu kurumlarının kaynaklarını bir mekâna ya da konuma yönlendirirken karar verme süreçlerini kolaylaştıran coğrafi bilgi sistemleri bir süredir; kamu sağlığı, imar politikaları, perakende, finans, çevre, orman, altyapı ve daha pek çok alanda kullanılıyor. Coğrafi bilgi sistemlerinin, süreçlerinde büyük kolaylıklar sağladığı sektörler arasında Türkiye’nin stratejik sektörlerinden turizm de yer alıyor.

İklimi ve doğal güzellikleriyle bir turizm ülkesi olan Türkiye’de turizm yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için seçilen bölgenin coğrafi konumu, altyapısı, iklimi, yol güzergahları gibi bilgilerin derinlikli bir şekilde analiz edilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle turizm şirketleri, otel zincirleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma oranı günden güne artış gösteriyor.

Türk teknoloji şirketi Proline’ın geliştirdiği bir coğrafi bilgi sistemleri analiz platformu olan KTP çözümü, mevcut ve tarihsel bilgiler ışığında bir bölgenin altyapısını, coğrafi yapısını ve hem yeraltı hem de yer üstü olmak üzere tüm kaynaklarını analiz ederek söz konusu bölgeye yapılacak turizm yatırımlarının ne derece elverişli olacağının öngörülebilmesini sağlıyor. Proline’ın, ismini 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminin tarih, coğrafya, bibliyografya gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmış bilgini Kâtip Çelebi’den esinlenerek verdiği KTP çözümü coğrafi bilgilerin görüntüleme, raporlama, düzenleme, analiz ve paylaşım gibi adımlarını tek noktadan kullanıcısına sunan, kullanımı kolay bir web portalı olarak öne çıkıyor. Karmaşık işlem süreçlerini basitleştirerek kurumlara avantaj sağlayan KTP, OGC standartlarında her türlü bilgi ve katmanın kullanılabilmesini de sağlıyor. Ayrıca KTP içerisinde yöneticiler için oluşturulmuş olan sistem yöneticisi alanı ile kullanıcılar denetlenebilmekte, yetki ekleme çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Proline Ar-Ge Müdürü Mehmet Bilgekağan Çintimur, turizm sektöründe iş süreçlerini kökten değiştirebilecek avantajlara sahip olan KTP çözümü ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Haritalar arası hızlı geçiş, düşük yatırım ve işletim maliyeti, maliyet tasarrufu, kaynak yönetiminde etkinlik, karar süreçlerine destek, elektronik iş akışı yönetimi, görsel istatistikler, harita tabanlı raporlar, entegre e-devlet platformu, gerçek zamanlı ve canlı bilgi akışı gibi avantajlar sunan KTP, turizm sektörüne iş süreçlerini kolaylaştırabilecek fırsatlar sunuyor. Turizm şirketleri KTP’yi kullanarak mekânsal ve coğrafi bilgileri bağımsız bir platform üzerinden analiz edip, yapım, işletme ve diğer hizmet alanları için yüksek önem taşıyan yatırımlarını daha verimli bir şekilde planlama, iş süreçlerini teknolojiyi daha etkin kullanarak yönetebilme imkanına sahip olabiliyor. Kendi Ar-Ge yapılanmamız bünyesinde geliştirdiğimiz bu çözüm yalnızca turizm sektörüne değil, perakende, finans, eğitim, sağlık, enerji, danışmanlık ve kamu hizmetleri gibi pek çok sektörün önünü daha net görebilmesine yardımcı olmaktadır.”