Ana Sayfa Haberler Geliştiriciler artık konteynerlere ve Kubernetes’e yöneliyor

Geliştiriciler artık konteynerlere ve Kubernetes’e yöneliyor

Red-Hat-globaltechmagazineLinux konteynerleri, uygulamaları oluşturmak ve paketlemek için mimari bir konsept olarak ilk defa ortaya çıktığında geliştiriciler için yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Ardından Kubernetes konteyner orkestrasyon platformu hızlıca geliştirildi ve böylece konteyner ortamlarını uygun ölçekte yönetme ihtiyacını gidererek şirketlere konteynerlerin gücünü tamamen kullanabileceği bir yöntem sundu. Bu sayede bulut hakkındaki düşünceler tamamen değişti.

Konteynerlerin ve Kubernetes’in geliştiricilerin hayatındaki etkisi anlamak için Red Hat konteynerlerin günümüzdeki durumunu keşfetmek üzere CCS Insights’ın araştırma yapmasına destek oldu. Araştırmada Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde konteyner teknolojisinin faydaları, güçlükleri, benimsenmesi ve kullanım alanları ele alınıyor. Red Hat, yazılım uygulama kodu ve hizmetlerinin mimarisinde, geliştirilmesinde, dağıtımında ve yönetiminde yer alan hem teknik hem de kurumla ilgili görevlerde bulunan yüzlerce BT uzmanının geri bildirimlerinden yola çıkarak oluşturulan bulguları paylaştı.

Uygulamalar daha karmaşık bir yapıya bürünüyor ve daha hızlı geliştirme talebi de artmaya devam ediyor. Günümüzün hızlı tempolu, yazılım odaklı pazarlarına daha iyi yanıt verebilmek için şirketler, konteyner temelli bulut yerlisi mimarileri kullanarak uygulamaları tasarlama, oluşturma ve dağıtma yöntemlerini değiştiriyor ve bu trendin devam etmesi bekleniyor. Sektör analiz firması IDC’ye göre “şirketlerin yüzde 75’i, 2024 yılına kadar altyapı çevikliğine ve operasyonel verimliliğe öncelik verecek ve bu da temel iş uygulamaları için bulutta yerel mimarilerin benimsenmesinde 5 kat artışa yol açacak.” Bu istatistikler, Red Hat’in gerçekleştirdiği başka bir çalışmanın bulgularıyla benzerlik gösteriyor. İlgili araştırmada katılımcılar konteyner kullanmak için belirlenen en önemli ticari faydaları yüzde 33 ile bulutu benimseme, yüzde 30 ile ölçeklenebilir operasyonlar ve yüzde 29 ile iyileştirilmiş üretkenlik olarak sıralıyor.

Bu bilgiler göz gönünde bulundurulduğunda yazılım uygulama kodu üreterek veya uygulama hizmetlerini dağıtarak doğrudan uygulama geliştirme ve devreye alma ile ilgilenen katılımcıların yüzde 91’i için konteyner temelli geliştirmenin yüksek veya önemli bir öncelik olarak yer alması normal bir sonuç oluyor. Konteyner tabanlı geliştirmeyi yüksek veya önemli bir öncelik olarak değerlendirenlerin yüzde 30’u yeni uygulama hizmetleri sunma ihtiyacını öne sürerken, diğer yüzde 19’u şirketlerinin bünyesindeki departmanları daha iyi desteklemek için konteynerlere yöneliyor. BT endüstrisinde konteynerlerin geniş kullanımı göz önüne alındığında, teknoloji geliştiriciler için profesyonel bir büyüme fırsatı da sunuyor. Yanıt verenlerin yüzde 40’ı, konteynerleri kariyerlerinde ilerleyebilmek için tercih ettiğini paylaşıyor. 

İş ortakları çok önemli

Konteyner kullanımı arttıkça bu büyümeyi destekleyecek özelliklere duyulan ihtiyaç da artıyor. Kubernetes gibi konteynerlerin orkestrasyonuna, otomatikleştirilmesine ve yönetimine yardımcı olan platformlar, teknolojilerin kurumsal ortamda takip edilebilir olmasını sağlamak için kritik rol oynuyor. Cevaplayanlar da bunun farkında çünkü katılımcıların yüzde 61’i konteyner orkestrasyon hizmetine ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Ancak bu kesimin yüzde 19’u ise kendi başlarına uygulamak için fazla karmaşık olduğunu paylaşıyor. Sonuç olarak tüm katılımcıların yarısından fazlası, şirketlerinde konteyner geliştirmenin tamamen (%24) veya hizmet sağlayıcı ve kurum içi kaynakların birlikte kullanılmasıyla (%32) üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmesini istiyor.

Cevaplayanlar arasında yer alan karar vericilerin veya konteyner temelli programlama teknoloji tercihinde söz sahibi olan kişilerin yüzde 37’si araç servislerinin kullanılabilirliğini, yüzde 44’ü de itibarı ve güveni göz önünde bulundurarak konteyner tabanlı uygulama hedeflerine göre yazılımlarını seçiyor. Şirket içindeki yetenekleri geliştirme ve dahil etme ile harici iş ortaklarıyla çalışma arasında doğru dengeyi kuran şirketler, büyüyen bulut fırsatını karşılamak için iyi bir konumda yer alıyor. IDC’ye göre “müşterilerin bulut ortamlarına geçiş yapmasına, bulutta yeni inovasyonlar yaratmasına ve genişleyen bulut ortamlarını yönetmesine yardımcı olan teknoloji şirketlerinin ekosistemi, kurumların buluta geçiş için hızlandırılmış programlarını gerçekleştirmelerini sağlayacak.”

Konteyner kullanımı, ankete katılan şirketler arasında yüksek ölçüde kullanılıyor. Katılımcıların yüzde 71’i bir şekilde konteyner teknolojisini aktif olarak kullandıklarını söylüyor. Dağılıma bakıldığında yüzde 22’si geniş çaplı üretimde, yüzde 26’sı sınırlı üretimde ve yüzde 23’ü de pilot projelerde kullanıyor.

Konteynerler en önemli yazılım önceliği oldu

Uygulamaların kalitesini, performansını ve güvenliğini iyileştirmenin yanı sıra modernleştirme süreçlerine güç veren konteynerler epey beğeni topluyor. Yazılım uygulama kodu üretmeye veya uygulama hizmetlerini dağıtmaya dahil olan katılımcıların yüzde 46’sı, konteyner tabanlı uygulamaları önümüzdeki 12 ay boyunca en önemli yazılım geliştirme önceliği olarak belirledi. Bunu kalite, performans ve güvenliğin iyileştirilmesi (yüzde 43), CI ve CD süreçlerinin güçlendirilmesi (yüzde 32), taşınabilirliğin iyileştirilmesi (yüzde 29) ve bulut tabanlı operasyonlara geçiş (yüzde 27) izliyor.

Hibrit bulut konteynerlerin kullanılmasında önemli rol oynuyor

Yazılım uygulama kodunun üretilmesine veya uygulama hizmetlerinin dağıtımına doğrudan dahil olan ve doğrudan konteyner programlama ve geliştirme deneyimine sahip olan teknik katılımcıların yüzde 34’ü, konteyner kullanmayı önemli bir geliştirme ve operasyonel fayda olarak hibrit BT operasyonlarını desteklediğini belirtiyor. Hibrit bulut, şirketlerdeki farklı teknolojilerde (altyapı, araçlar ve uygulamalar) yer alıyor ve bu yüzden çok yönlü bir açık platformun yanı sıra verimlilik ve hız üzerindeki karmaşıklığı azaltabilecek destek hizmetleri gerekiyor. Anket bulgularına göre katılımcılar, konteynerlerin hibrit BT operasyonları için uygulama taşınabilirliği ve tutarlı bir dağıtım modeli sağlamada önemli role sahip olmalarına neden olan hem teknik hem de ticari faydalar sunduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili olarak hizmet verilen 524 katılımcıdan yüzde 43’ü, şirket içinde geliştirilen ve dağıtılan en yaygın konteyner temelli uygulama türlerinin dahili sistemler ve bileşenler için entegrasyonu ve tutarlılığı basitleştirenler olduğunu söylüyor.

Bu anketten çıkan trende göre konteynerler sadece “olsa iyi olur” diye tanımlanan bir teknolojiden daha fazlası olduğu görülüyor. Konteyner teknolojisi, günümüzde şirketler için sürdürülebilirlik ve başarı için önemli bir unsur. BT yeteneklerinin yanı sıra iş avantajlarının artmasıyla daha büyük rekabet avantajı elde etmek için şirketler konteynerlerden daha fazla yararlanmanın yolunu arıyor.

Metodoloji

Red Hat CCS Insight’ı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki şirketlerden teknik ve kurumsal rollerde yer alan BT uzmanlarına anket yapması için görevlendirdi. Çevrimiçi olarak ve telefonla yapılan anket, Mart 2021’de tamamlandı. Çalışmaya beş yüz yetmiş dört (574) kişi katıldı. Katılımcılardan her soruyu cevaplaması istenmedi.